Pilis un muižas Latvijā (A-Z)

Alīnes muiža (Alinenhof) Tukumā
Allažu Mežmuiža un Kaļķugravas dzirnavas Siguldas novadā
Allažu muiža (Allažas muiža, Allaschen) Skrundas novadā
Allažu muiža (Allažmuiža, Allasch)  Siguldas novadā
Almales muiža (Almahlen) 
Alstiķes muiža (Halswigshof) 
Alsungas pils (Alšvangas pils, Alswangen)
Alsviķu muiža (Alswig)
Alšu muiža (Alschhof)
Altonas muiža Rīgā
Altonas pusmuiža (Kalnamuiža, Mazā Kalnamuiža, Altona) Neretas pagastā
Alūksnes Jaunā pils (Das Neue Schloss von Marienburg)
Alūksnes Livonijas ordeņa pils
Alūksnes vecā jeb Ezermalas pils
Amālijas muiža (Amalienburg) Aizputē
Amberģu muiža (Amberģes muiža, Ambergas muiža, Annenburg) 
Ameles pusmuiža (Ameļu pusmuiža, Ammeln)
Ancenes muiža (Ancenišku muiža, Anczen)
Andārtes muiža (Andārtsmuiža, Dorotheenhof)
Andrejmuiža (Stiļķenes muiža, Jātnieku muiža) Brunavas pagastā
Annas muiža (Annenhof) Babītes pagastā
Augustiņu pusmuiža (Augustīnes pusmuiža, Augustinhof) Viļķenes pagastā
Augustmuiža (Augustes muiža, Augustenhof) Grobiņā
Auļu muiža (Aula, Aule)
Aumeisteru muiža (Serbigal, Hofmeistershof)
Auniņu muiža (Auningen) Pampāļu pagastā
Auru muiža (Auermünde)
Ausātu muiža (Autzenbach)
Auziņu muiža (Auziņmuiža, Schönfeld) Jaunpils pagastā 
Avotu muiža (Quellenhof) Lēdurgas pagastā
Ādama muiža (Adamshof) Auru pagastā 
Ādažu muiža (Gaujas-Pļavas muiža, Aahof) 
Ādažu ordeņa pils un Bukultu muiža (Ādažu viduslaiku pils, Bukultu viduslaiku pils, Neuermühlen, Novum Molendinum, Nien-Mohlen, Niegenmollen, Nymolen, Bellenhof) 
Āķumuiža (Āķu muiža, Ahken, Aken)
Ālaves muiža (Ālavas muiža, Alauen)
Ānes Mēmeles muiža (Ānmēmeles muiža, Hahns-Memelshof) 
Ānes muiža (Hinnmois,  Hühnenhof, Aahof)
Āraišu ezerpils
Āraišu ordeņa pils (Schloβ Arrasch, zamek Aries)
Ārces muiža (Ards, Ardsen)
Ārciema muiža (Erkul) 
Ārīšu muiža (Arishof)
Ārlavas muiža (Erwahlen)
Āsteres muiža (Poikern)
Bānūža muiža (Bānūžu muiža, Bahnus) Bilskas pagastā
Bānūžu muiža (Kudliņu muiža, Bahnus; Bahnhusenmoise) Taurenes pagastā 
Bārbeles muiža (Lielbārbeles muiža, Groß-Barbern)
Bārtas muiža (Oberbartau)
Bārzdiņu muiža (Barsding) 
Beberbekas muiža (Beberbeķu muiža, Bebberbek, Beberbek)
Bebrenes muiža (Bewern)  
Beķermuiža (Beckershof, Bäkkerhof, Bekershof) Pūres pagastā
Beķermuiža (Beķera muiža, Beckershof) Rīgā
Belles muiža (Belas muiža, Vitmakera muiža, Bellenhof)
Belvijas muiža (Volkovica muiža, Pavlovica muiža, Bellevue) 
Bemberu pusmuiža (Bember) Iecavas novadā
Benkavas pusmuiža (Bankaushof)
Berģu muiža (Gut Berghof) 
Berkavas muiža (Borkowitz)
Berķeneles pusmuiža (Birkineļu, Birķineles, Berkenhagen) 
Berķenes muiža (Lieberķenes muiža, Berken) 
Bēnes muiža (Behnen)
Bērvircavas muiža (Hovena muiža, Behrs-Wuerzau) 
Bērzaines muiža (Birkenruh) 
Bojas muiža (Boju muiža, Bojen)
Bolderājas muiža (Bergshof, Aahacken, Bolderaa)
Bollarta muiža (Dahtvarna muiža, Bollarts Hoff, Bollers Hoff,  Dachtwarn Hoff) Rīgā
Boļu muiža (Mazā Svētes muiža, Klein-Swehthof)
Bomju muiža (Baumhof) 
Bonaventura muiža (Baložu muiža, Beneventura, Bonaventura)
Borherta muiža (Grāves muiža, Vites muiža, Līvena muiža, Fītinghofa muiža, Wittenhof, Lievenhof, Vitingshof-Hof)
Bormaņu muiža (Trapenes muiža, Treppenhof) Apes novadā
Bornsmindes muiža (Bornsmünde)
Bramberģes muiža (Brandenburg)
Branškalna muiža (Brančkalna muiža, Brantschkaln)
Brantu muiža (Horstenhof) Smiltenes novadā
Brantu muiža jeb Ikstruma muiža (Brantes muiža, Ixtrumünde) Iecavas novadā
Braņķu muiža (Frankendorf) 
Braslavas muiža (Breslau)
Brekšu muiža (Harmshof)
Briežu muiža (Bredenfeld, Bresch) Platones pagastā 
Briģenes muiža (Brigas muiža, Brüggen)
Brūnīšu pusmuiža (Brunnenhof) Priekuļu pagastā 
Brūnu muiža (Elīzes muiža, Elisenhof) Annenieku pagastā
Bučauskas muiža (Butzkowsky)
Budas muiža (Heinrihsona muiža, Heinrichsohnshof, Lindenruh mit Heinrichsohnshof)
Budbergas muiža (Budberģes muiža, Panemūnes muiža, Budberg, Murowany Poniemun)
Budenbrokas muiža (Skuju Pālenu muiža, Schujenpahlen)
Bukaišu muiža (Fockenhof)
Bukaišu muižas medību pils
Buku muiža (Sudas muiža, Hardemoisa, Bokenhof, Suddenbach)
Bukultu muiža un Ādažu ordeņa pils (Ādažu viduslaiku pils, Bukultu viduslaiku pils, Neuermühlen, Novum Molendinum, Nien-Mohlen, Niegenmollen, Nymolen, Bellenhof)
Buļļu muiža (Buļļmuiža, Buļmuiža, Bullen) Limbažu novadā 
Buļļu muiža (Buļļumuiža, Bulimuisha, Bulen) Olaines pagastā
Buļļu muiža (Bullenhof) Rīgā
Bunkas muiža (Funkenhof)
Burharda muiža (Burchardshof, Burkarde)
Burtnieku muiža (Burtneek)
Burtnieku ordeņa pils (Castrum Burtenik alias Astigerwe, Schloss Burtneck, Burtenigh, Burtneek) 
Būdiņmuiža (Budingen)
Carnikavas muiža (Zarnikau)
Cempu muiža (Cempmuiža, Zempen)
Cenas muiža (Zennhof) 
Jūles muiža (Jūlesmuiža, Juliannenhof) Priekules pagastā 
Jūles muiža (Jūlesmuiža, Juliānas muiža) Rubas pagastā 
Jūles muiža (Julianenhof) Tērvetes pagastā
Jūlijas pusmuiža (Julienhof) Tīnūžu pagastā 
Kabiles muiža (Kabillen)
Kaibalas muiža un ūdensdzirnavas (Kaibel)
Kaives muiža (Kaiwen) Tukuma novadā
Kaives muiža (Kayenhof) Vecpiebalgas novadā
Kaldabruņas muiža (Kaltenbrunn)  
Kalešu muiža (Kališu muiža, Kalitzen)
Kalētu muiža (Kalleten)
Kalkūnes muiža (Kalkuhnen)
Kalna muiža (Kalnmuiža, Berghof) Vadakstes pagastā
Kalnamuiža (Kalnmuiža, Kalnsētu muiža, Berghof-Brotzen, Stahlbrücken) Saldū
Kalnamuiža (Kalna muiža, Berghof) Birzgales pagastā
Kalnamuiža (grāfa Pālena medību pils, Hofzumberge) Tērvetē 
Kalnamuižas ordeņa pils (Hofcumbergas pils, Tērvetes pilsdrupas, Schlosse zum Berge, Hof zum Berge) Tērvetē
Kalnciema muiža (Kalnzeem, Biringshof) 
Kalnciemmuiža (Friedrichsberg) Vidrižu pagastā
Kalnmuiža (Kalnamuiža, Kallenhof) Cēsīs
Kalnmuiža (Berghof) Jaunlutriņu pagastā 
Kalnmuiža (Kalna muiža, Kalnamuiža, Berghof) Jaunpils pagastā
Katrīnas muiža (Katrīnmuiža) Rīgā
Katrīnas muiža (Katriņas muiža, Catharinenhof) Salgales pagastā
Katrīnmuiža (Katarinenhof) Ķekavas pagastā
Katrīnmuiža (Lapiņmuiža) Mārupē
Katvaru muiža (Kadfer)
Kaucmindes muiža (Kauzmünde)
Kaugurmuiža (Kaugershof) Valmierā
Kaulaču muiža (Kaulices muiža, Kaulicu muiža, Kaulitzen) Remtes pagastā
Kaulu muiža (Franka muiža, Frankenhof) Rīgā
Kaupēnu muiža (Kaupēmuiža, Kaupenhof)
Kaupmuiža (Kaupenhof)
Kazdangas muiža (Katzdangen) 
Kazimirišķu muiža (Kasimirischek) 
Kazimirvāles muiža (Kazimirvaldes muiža, Kasimirswahl, Casimirswahl)
Kazupes muiža (Kasuppen)
Kažmeru muiža (Kažmēru muiža, Kažmēres muiža, Kasimirshof)
Kāķīšu muiža (Strazdes bērnunams, Kāķīšu patversme, Neuhof) 
Kāļu pusmuiža (Kalle) Jaunbērzes pagastā 
Kānberģa muiža (Kānberga muiža, Karnbek) 
Lagzdienes muiža (Lagzdenes muiža, Lagzdienas muiža, Laxdienen, Laxdünen) 
Laidu muiža (Laiden)
Laidzes muiža (Laidsen)
Laimes muiža (Laimesmuiža, Jaunuan, Jaunuam) Vircavas pagastā
Lakstenes muiža (Hohenheide)
Lambārtes muiža (Lambertu muiža, Lambertshof)
Lamiņu muiža (Lammingen, Lievenhof) 
Langervaldes muiža (Riežu muiža, Langerwald)
Lantes muiža (Lantenhof)
Lapskalna muiža (Lapskaln)
Lasenbekas muiža (Lašupes muiža, Lassenbeck, Lasenbäck, Lysbeck)
Lašu muiža (Veclašu muiža, Tīzenhauza, Alt-Lassen)
Lašupes Meža muiža (Mežamuiža, Skrundas mežkunga muiža, Schrunden Forstei) 
Lašupes muiža (Laschuppen) 
Laukmuiža (Feldhof) Ārlavas pagastā
Laukmuiža (Lauku muiža, Vecā Lauku muiža, Feldhof) Jaunpils pagastā 
Laukmuiža (Feldhof) Šķēdes pagastā
Laukmuiža (Feldhof) Talsos
Laukmuiža (Laukumuiža, Lauku muiža, Feldhof) Vānes pagastā
Lauku Jaunā muiža (Jaunā Laukmuiža, Jaunā Lauku muiža, Neuhof) Jaunpils pagastā
Lauku muiža (Lielā Lauku muiža, Liellauku muiža, Feldhof) Vircavas pagastā
Lauku muiža (Laukumuža, Feldhof) Zaļenieku pagastā
Launkalnes muiža (Launekaln)
Lēdas muiža (Lēdu muiža, Lehden, Leden) Virbu pagastā
Lēdmanes muiža (Ledmanshof) 
Lēdurgas muiža (Loddiger, Letthegore) 
Lēnes muiža (Lēnes pusmuiža, Helenenhof) Auces novadā