Pilis un muižas Latvijā (A-Z)

Aizputes muiža (Hasenpoth) 
Aizputes pils (Hus zu Hasenpothe) 
Aizupes muiža (Asuppen) 
Akenstakas muižas (Klingenberg) 
Akmeņdziru muiža (Akmeņdziras muiža, Amendsir) Kursīšu pagastā
Akmeņmuiža (Akmeņu muiža, Akmiņmuiža, Steinhof) pie Sātiem 
Alderu muiža (Hollershof) 
Allažu Mežmuiža un Kaļķugravas dzirnavas Siguldas novadā
Allažu muiža (Allažas muiža, Allaschen) Skrundas novadā
Allažu muiža (Allažmuiža, Allasch)  Siguldas novadā
Almales muiža (Almahlen) 
Alstiķes muiža (Halswigshof) 
Alsungas pils (Alšvangas pils, Alswangen)
Alsviķu muiža (Alswig)
Alšu muiža (Alschhof)
Altonas muiža Rīgā
Altonas pusmuiža (Kalnamuiža, Mazā Kalnamuiža, Altona) Neretas pagastā
Alūksnes Jaunā pils (Das Neue Schloss von Marienburg)
Alūksnes Livonijas ordeņa pils
Alūksnes vecā jeb Ezermalas pils
Amālijas muiža (Amalienburg) Aizputē
Amberģu muiža (Amberģes muiža, Ambergas muiža, Annenburg) 
Ameles pusmuiža (Ameļu pusmuiža, Ammeln)
Ancenes muiža (Ancenišku muiža, Anczen)
Andārtes muiža (Andārtsmuiža, Dorotheenhof)
Andrejmuiža (Stiļķenes muiža, Jātnieku muiža) Brunavas pagastā
Annas muiža (Annenhof) Babītes pagastā
Annas muiža (Annenhof) Zaubes pagastā
Annasmuiža (Annas muiža, Annenhof) Anneniekos
Annasmuiža (Annas muiža, Annenhof) Auces novadā
Anniņmuiža (Annenhof, Meinershof, Meyners Hof)
Anuteles muiža (Anatolenhof) 
Apes muiža (Hoppenhof)
Apriķu muiža (Apprikken)
Apšupes muiža (Apschuppen)
Arendoles muiža (Randol, Randauka) 
Arones pusmuiža (Arohnen) 
Asares muiža (Assern) 
Atgāzenes muiža (Fēgezaka muiža, Vegesackshof, Atgahsen) 
Atmatmuiža 
Auces muiža (Kroņauces muiža, Autzhof, Krons-Autzhof) 
Auciema muiža (Autzem, Autzeem) 
Auču muiža (Auzenburgas muiža, Aucu muiža, Auzenburg, Autzhof) Glūdas pagastā
Audruves muiža (Audruvas muiža, Audrau)
Audzu muiža (Neu-Friedrichshof)
Augstkalnes muiža (Mežmuiža, Grenzhof)
Augstrozes muiža (Hochrosen)
Augstrozes viduslaiku pils (Schloβ Rosen)
Augustmuiža (Augustes muiža, Augustenhof) Grobiņā
Auļu muiža (Aula, Aule)
Aumeisteru muiža (Serbigal, Hofmeistershof)
Auniņu muiža (Auningen) Pampāļu pagastā
Auru muiža (Auermünde)
Ausātu muiža (Autzenbach)
Auziņu muiža (Auziņmuiža, Schönfeld) Jaunpils pagastā 
Avotu muiža (Quellenhof) Lēdurgas pagastā
Ādama muiža (Adamshof) Auru pagastā 
Ādažu muiža (Gaujas-Pļavas muiža, Aahof) 
Ādažu ordeņa pils un Bukultu muiža (Ādažu viduslaiku pils, Bukultu viduslaiku pils, Neuermühlen, Novum Molendinum, Nien-Mohlen, Niegenmollen, Nymolen, Bellenhof) 
Āķumuiža (Āķu muiža, Ahken, Aken)
Ālaves muiža (Ālavas muiža, Alauen)
Ānes Mēmeles muiža (Ānmēmeles muiža, Hahns-Memelshof) 
Ānes muiža (Hinnmois,  Hühnenhof, Aahof)
Āraišu ezerpils
Āraišu ordeņa pils (Schloβ Arrasch, zamek Aries)
Ārces muiža (Ards, Ardsen)
Ārciema muiža (Erkul) 
Ārīšu muiža (Arishof)
Ārlavas muiža (Erwahlen)
Āsteres muiža (Poikern)
Āzīšu muiža (Āžeļu muiža, Aschelhof) Vecpils pagastā
Āžakalna pusmuiža (Āžklana pusmuiža, Aschekaln)
Bagu muiža (Neuhof) Seces pagastā
Baižkalna muiža (Baiškalna muiža, Friedrichshof)
Bakūzes muiža (Bakūžu muiža , Bakkusen, Backhusen)
Baldones medību pils (Baldones Baltā pils, Baldohn) 
Baldones muiža (Baldon)
Balgales muiža (Balgāles muiža, Balgaln) 
Baltā muiža (Mellera muiža, Baltāmuiža, Dāla muiža, Weißenhof, Haltermanns Höfchen) Rīgā
Baltāmuiža (Baltā muiža, Weishof) Džūkstes pagastā
Baltmuiža (Baltensee, Weissensee, Weiβensee) Ilūkstes novadā
Baukalna pusmuiža (Baukaln) Straupes pagastā
Bauma muižiņa Rīgā
Bauņu muiža (Bauenhof)
Bauru muiža (Baure) Nītaures pagastā
Bauskas ordeņa pils (Schloss Bauske, Bausken)
Bauskas pilsmuiža (Amt Bauske)
Bānūžu muiža (Kudliņu muiža, Bahnus; Bahnhusenmoise) Taurenes pagastā 
Bārbeles muiža (Lielbārbeles muiža, Groß-Barbern)
Bārtas muiža (Oberbartau)
Bārzdiņu muiža (Barsding) 
Beberbekas muiža (Beberbeķu muiža, Bebberbek, Beberbek)
Bebrenes muiža (Bewern)  
Beķermuiža (Beckershof, Bäkkerhof, Bekershof) Pūres pagastā
Beķermuiža (Beķera muiža, Beckershof) Rīgā
Belles muiža (Belas muiža, Vitmakera muiža, Bellenhof)
Belvijas muiža (Volkovica muiža, Pavlovica muiža, Bellevue) 
Bemberu pusmuiža (Bember) Iecavas novadā
Benkavas pusmuiža (Bankaushof)
Berģu muiža (Gut Berghof) 
Berkavas muiža (Borkowitz)
Berķeneles pusmuiža (Birkineļu, Birķineles, Berkenhagen) 
Berķenes muiža (Lieberķenes muiža, Berken) 
Bēnes muiža (Behnen)
Bērvircavas muiža (Behrs-Wuerzau) 
Bērzaines muiža (Birkenruh) 
Bērzbeķes muiža (Bersebeck, Bersenbecken)
Bērzes - Sīpeles meža muiža (Bērz-Sīpeles meža muiža, Bers Zipelhof)
Bērzgales muiža (Bersigal) Rēzeknes novadā
Bērzmentes muiža un ūdensdzirnavas (Bersemünde)
Bērzmuiža (Forstei Angern) Engures novadā
Bērzmuiža (Bershof) Mežotnes pagastā
Bērzpils muiža (Bērzmuiža, Bērzu muiža) Olaines pagastā
Bērzu muiža (Bērzmuiža, Bērziņu muiža, Bershof) Bikstos
Bērzu muiža (Bershof) Jelgavā
Bērzu muiža (Birkenhof, Birkenruh) Rīgā
Bieriņu muiža (Liepumuiža, Bieriņmuiža, Bierenhof, Lindenruh, Lindenruhe)
Biksēres muiža (Libes muiža, Libien, Libbien)
Bikstu muiža (Bixten)
Bilderliņu muiža (Bilderiņu muiža, Bilderingshof)
Bilstiņu muiža (Bilsteinhof, Bilsteinshof) 
Biļļu muiža (Billes muiža, Biles muiža, Billenhof)
Birkenfeldmuiža (Birkenfeldes muiža, Birkenfeld) 
Birzgales muiža (Birsgalen, Birsgallen)
Biržu muiža (Madonas muiža, Madohn, Madon) Madonā
Biržu muiža (GroßBuschhof) Salas novadā
Bišumuiža (Bienenhof, Schilderhof, Hilsenhof)
Bites muiža (Bittenhof)
Bīlastu muiža (Behrsemunde)
Bīriņu muiža (Koltzen , Büringshof)
Blankenfeldes muiža (Blankenfeld)
Blaua muiža Rīgā
Bloka muiža (Blokmuiža, Blocksches Höffchen)
Blomes muiža (Blumenhof) Viļķenes pagastā
Bolderājas muiža (Bergshof, Aahacken, Bolderaa)
Bollarta muiža (Dahtvarna muiža, Bollarts Hoff, Bollers Hoff,  Dachtwarn Hoff) Rīgā
Boļu muiža (Mazā Svētes muiža, Klein-Swehthof)
Bomju muiža (Baumhof) 
Bonaventura muiža (Baložu muiža, Beneventura, Bonaventura)
Borherta muiža (Grāves muiža, Vites muiža, Līvena muiža, Fītinghofa muiža, Wittenhof, Lievenhof, Vitingshof-Hof)
Bormaņu muiža (Trapenes muiža, Treppenhof) Apes novadā
Bornsmindes muiža (Bornsmünde)
Bramberģes muiža (Brandenburg)
Branškalna muiža (Brančkalna muiža, Brantschkaln)
Brantu muiža (Horstenhof) Smiltenes novadā
Brantu muiža jeb Ikstruma muiža (Brantes muiža, Ixtrumünde) Iecavas novadā
Braņķu muiža (Frankendorf) 
Braslavas muiža (Breslau)
Brekšu muiža (Harmshof)
Briežu muiža (Bredenfeld, Bresch) Platones pagastā 
Briģenes muiža (Brigas muiža, Brüggen)
Briņģu muiža (Brinkenhof) Inešu pagastā
Briņķpedvāles muiža (Brinken-Pedwahlen)
Brizules muiža (Bresilgen)  
Brocēnu muiža (Brocēnmuiža, Brotzen) 
Bruknas muiža (Brucken)
Brunavas muiža (Hibšberga muiža, Altona-Windsheim) Jaunjelgavā
Brunavas muiža (Brunnau, Brunowischek, Brunowischki) Bauskas novadā
Bruņas muiža (Bruņenes muiža, Brūnu muiža, Brunnen) 
Brušu pusmuiža (Brūšu pusmuiža, Brusche)
Bruzilu muiža (Bruzilas muiža, Bresilgen)
Brūnu muiža (Elīzes muiža, Elisenhof) Annenieku pagastā
Bučauskas muiža (Butzkowsky)
Budas muiža (Heinrihsona muiža, Heinrichsohnshof, Lindenruh mit Heinrichsohnshof)
Budbergas muiža (Budberģes muiža, Panemūnes muiža, Budberg, Murowany Poniemun)
Budenbrokas muiža (Skuju Pālenu muiža, Schujenpahlen)
Bukaišu muiža (Fockenhof)
Bukaišu muižas medību pils
Buku muiža (Sudas muiža, Hardemoisa, Bokenhof, Suddenbach)
Bukultu muiža un Ādažu ordeņa pils (Ādažu viduslaiku pils, Bukultu viduslaiku pils, Neuermühlen, Novum Molendinum, Nien-Mohlen, Niegenmollen, Nymolen, Bellenhof)
Buļļu muiža (Buļļmuiža, Buļmuiža, Bullen) Limbažu novadā 
Buļļu muiža (Buļļumuiža, Bulimuisha, Bulen) Olaines pagastā
Buļļu muiža (Bullenhof) Rīgā
Bunkas muiža (Funkenhof)
Burharda muiža (Burchardshof, Burkarde)
Burtnieku muiža (Burtneek)
Burtnieku ordeņa pils (Castrum Burtenik alias Astigerwe, Schloss Burtneck, Burtenigh, Burtneek) 
Būdiņmuiža (Budingen)
Carnikavas muiža (Zarnikau)
Cempu muiža (Cempmuiža, Zempen)
Cenas muiža (Zennhof) 
Cesvaines muiža (Seßwegen, Sesswegen)
Cēres muiža (Zehren)
Cērkstes muiža (Zerxten)
Ciemaldu muiža (Ciemaldes muiža, Zeemalden) Jaunsvirlaukas pagastā
Cildu muiža (Zilden)
Cimeres muiža (Zimmern)
Cimzas pusmuiža (Cimzes pusmuiža, Zimse)
Ciroles muiža (Zirohlen)
Cirstu muiža (Zirsten)
Cīravas muiža (Zierau, Zierau-Wirginahlen) 
Codes muiža (Zohden)
Červonkas muiža (Vecsalienas muiža, Alt-Sallensee, Czerwonka)
Čuču muiža (Čušu muiža, Ebelgundes muiža,Öbelgunde) 
Daigones muiža (Degulmen, Deguhnen)
Dakterumuiža (Dakteru muiža, Daktermuiža, Doktern) 
Dammes muiža (Tammes muiža, Dammenhof, Tamenhof) 
Dandāles muiža (Dannental, Danental) 
Danefeldes muiža (Dānefeldes muiža, Danpeltes muiža, Danenfeld, Dannenfeld) Sēlpils pagastā 
Daudzeses muiža (Daudzesas muiža, Daudzevas muiža, Daudsewass, Daudzewa)
Dārtas muiža (Dārtesmuiža, Dorotheenhof) Virešu pagastā
Dārtes muiža (Dorotheenhof) Vandzenes pagastā
Dārtsmuiža (Dārtes muiža, Dorotheenhof) Irlavas pagastā
Degoles muiža (Degahlen)
Degu muiža (Deggenhof) Krimūnu pagastā 
Deksnes muiža (Dexten, Deksten)
Depkina muiža (Rāmavas muiža, Depkinshof)
Derpeles muiža (Dörpers)
Devenas muiža (Devēnas muiža, Devēnu muiža, Deewen) 
Dēseles muiža (Desseln)
Didrihšteinas muiža (Lauces muiža, Laucesas muiža, Lautzen, Diedrichstein)
Dikļu muiža (Dickeln)
Dinsdurbes muiža (Diensdorf)
Dižkrēslas muiža (Groß-Kreslen)
Dižkrīzbergas muiža (Dižkrīzbergu muiža, Dižkrisbergas muiža, Lielkrīzberģu muiža, Gross Kreuzburg) 
Dižlāņu muiža (Groß-Lahnen)
Dižsālijas muiža (Groß-Sahlingen)
Dižsēņu muiža (Dižsēnes muiža, Groß-Sehnjen, Sehnen)
Dižstendes muiža (Lielstendes muiža, Stendes muiža, Groß-Stenden)
Dižstroķu muiža (Strocken, Strohken)
Dīķeru muiža (Puderküll)
Dobeles muiža (Gut Doblen)
Dobeles ordeņa pils (Doblen) 
Dobes muiža (Doben) Dobeles novadā
Doles muiža (Dahlen)
Dorotejas pusmuiža (Dartijas muiža, Dārtes muiža, Dorotheenhof) Iecavā
Drabešu muiža (Drobbusch) 
Dragūnu muiža (Dragūnmuiža, Dragunshof) Rīgā
Drākenes muiža (Drakanas muiža, Drāķenes muiža,  Drakken)  
Dreiliņu muiža (Dreilingshof)  
Drēzena muiža (Drēzdena muiža, Dresdenhaus)
Drukas muiža (Druckenhof)
Drukmeijera muiža (Drukmera muiža)  
Druvienas muiža (Druwen, Druween) 
Dubes pusmuiža (Dubbenhof) Bauskas novadā
Dunalkas muiža (Dubenalken) 
Dundagas muiža (Dundagas viduslaiku pils, Dondangen) 
Duntes muiža (Ruthern, Rutershoff, Ruterhoff, Roude)
Durbes Livonijas ordeņa pils (Durben) 
Durbes muiža (Durben) Tukumā
Durbes Raibā muiža (Amt-Durben, Bunthof)
Dursupes muiža (Groß-Dursuppen)
Dutkas muiža (Dutkenshof)
Dūķeru muiža (Duckershof)
Dūres muiža (Durenhof, Lindenhof, Liepu muiža) Burtnieku pagastā 
Dūru muiža (Dūrmuiža, Dūrumuiža, Duhren) Blīdenes pagastā  
Dvietes muiža (Dweeten)
Dzelzavas muiža (Selsau)
Dzelzāmura medību pils (Eisenhammer) 
Dzērbenes muiža un viduslaiku pils (Serben) 
Dzērumu muiža (Misshof)
Dzimtmisas muiža (Misshof)
Dzirciema muiža (Selgerben)
Dzires muiža (Dziras muiža; Dziru muiža; Dzirgas muiža, Dsirren, Dsirgen) Nīgrandes pagastā 
Dzirmuiža (Dsirren) Matkules pagastā
Džūkstes muiža (Siuxt) 
Eikažu muiža (Eikasch)
Ekenbergas pusmuiža (Ekenberģu pusmuiža, Ekembergu pusmuiža, Ekkenberg, Eckenberg) Sērenes pagastā

Eķengrāves muiža (Ozolmuiža, Eckengraf) 
Elejas muiža (Elley) 
Emburgas muiža (Annaskalna muiža, Annenberg) Cieceres pagastā
Emburgas muiža (Annenburg) Ozolnieku novadā 
Emburgas ordeņa pils un pilskalns (Annenburg)  Ozolnieku novadā
Endzeles muiža (Henselshof) 
Endzeliņa muiža (Endzeliņmuiža, Henselshof) 
Engelhartes muiža (Englārtes muiža, Engelhardthof) 
Engures muiža (Angern)
Ercoga muiža (Hercoga muiža, Herzogshof) Valgundes pagastā 
Eriņu muiža (Häringshof) 
Ernestmuiža (Ernesta muiža, Ernsthof) Kurmāles pagastā 
Esena muiža (Lielā muiža, Spilves muiža, Essenhof)
Ezermuiža Engures pagastā
Ežu muiža (Eschenhof) Vecpiebalgas novadā 
Ēbelmuiža (Ebelshof, Klatzoshöfchen)
Ēdoles muiža (Edwahlen, Edewalen)
Ēķina muiža (Eiķina muiža, Brosemoise, Heidenenshof)
Ēķupes muiža (Eckhof)
Ēnavas muiža (Ēnavu muiža, Ehnau)
Ērberģes muiža (Taubes muiža, Herbergen) 
Ērgļu muiža (Erlaa)
Ērgļu viduslaiku pils (Erlaa) 
Ērmaņu muiža (Hermannshof)
Ērzeļu muiža (Ersel) Jaunbērzes pagastā 
Ēveles muiža (Alt-Wohlfahrt)
Fabrikas īpašnieka muižiņa Rīgā 
Falcgrāves muiža (Glūdas muiža, Pfalzgrafen)
Feimaņu muiža (Feimany, Fehmen) 
Ferdinandmuiža (Ferdinanshof, Ferdinandshof) 
Firkspedvāles muiža (Pidole,  Fircks-Pedwahlen)
Floretes pusmuiža (Floret) Ķekavā
Franču muiža (Franzhof) Zaņas pagastā
Franksesavas muiža (Prankas muiža, Frank-Sessau)
Fridriķmuiža (Fridriķa muiža, Pidriķa muiža, Friedrichshof) Laucienes pagastā 
Frišmaņa medību pils Ozolnieku novadā 
Gaiķu muiža (Gaiken)
Gaiļmuiža (Gailīšu muiža,  Galmuiža, Gut Galmujsha) Rušonas pagastā
Gaiļu muiža (Gaiļa muiža, Hahnenhof) Iecavas novadā
Gala muiža (Galamuiža, Galātu muiža, Endenhof) Auces novadā
Gala muiža (Endenhof) Kabiles pagastā 
Galamuiža (Galmuiža, Endenhof) Sesavas pagastā 
Galauces muiža (End Autz)
Galtenes muiža (Galten)  
Garīku muiža (Garrick) 
Garlenes muiža (Gargeln) 
Garozas muiža (Garozu muiža, Garrosen) Ezeres pagastā
Garozas muiža (Garrosen) Mežotnes pagastā
Garozas pusmuiža (Garrosen) Kursīšu pagastā
Gaujienas muiža (Adsel) 
Gaujienas ordeņa pils (Schloss Adsel)
Gaviezes muiža (Gaweesen)
Gārsenes muiža (Garßen)
Gestenmeiera muiža 
Grašu muiža (Geistershof)
Graudupes muiža (Grauduppen)
Grauzdes muiža (Grausden)
Grāvendāles muiža (Grafental)
Grāvenheides muiža (Garanska muiža, Höfchen Gravenheide) 
Grāves muiža (Grāvu muiža, Grāvenhofa, Gravenhof, Hillebolts Hof)
Greizdarbes muiža (Greiersdorf,  Greyersdorf) 
Grenamuiža (Grēnamuiža, Grēnmuiža, Grēnes muiža, Grenhof)
Grenctāles muiža (Grenstāles muiža, Grenzthal)
Grenču muiža (Grendsen, Grenzhof, Gränzhof) Kandavas novadā 
Grenču muiža (Grenčumuiža, Grenzwald) Vilces pagastā
Gricgales muiža (Gritzgaln)
Grienvaldes muiža (Grünwald) 
Griezes muiža (Grösen)
Griķlībes muiža (Krickeliben, Gricklieben, Grikliben)
Griķu muiža (Grücken, Grükken) Rumbas pagastā 
Grīnfeldes muiža (Abgunstes-Grīnfeldes muiža, Grienpeltes muiža, Grünfeld) Zaļenieku pagastā
Grobiņas muiža (Amt-Grobin)
Grobiņas viduslaiku pils (Grobin, Söborg, Seeburg)
Grošļu muiža (Grobschel)
Grundzāles muiža (Grundsahl)
Gubernementes muiža (Gouvernementshof, Gouvernamentzhoff)
Ģibotu muiža (Gibdorn, Gibati)
Ģintermuiža (Günthershof bei Mitau)
Hartmaņa muiža (Fengeru muižiņa, Hartmannsches Hoffchen) 
Hāmaņa muiža
Heija muiža (Heja muiža, Hay's Höfchen)
Helēnes muiža Rīgā 
Hermaņa muižiņa (Hermannsruh) Rīgā
Hincenbergas muiža (Inčukalna muiža, Hinzenberg) 
Ibenetes muiža (Gubenshof , Hübbenetshof) 
Iecavas muiža (Lieliecavas muiža, Gross-Eckau) 
Ieriķu muiža (Ramotzky) 
Igates muiža (Idsel) 
Iģenes muiža (Iggen) 
Ikšķiles muiža (Uexküll)
Ikšķiles ordeņa pils un baznīca (Uexküll)
Ilgas muižas medību pils (Ilgen)
Ilzes muiža (Ilzmuiža, Ilsen) Bebrenes pagastā
Iļģu muiža (Illien)
Iļķenes muiža (Iļķēnu muiža, Hilchensfähr)
Inciema muiža (Inzeem)
Inčukalna muižas medību pils (Hinzenberg)
Indriķa pusmuiža
Intumuiža (Intu muiža, Intes muiža, Inte) Amatas pagastā
Irlavas muiža (Irmlau, Irmlow, Irmelau)
Istras muiža (Istra)  
Itālijas pusmuiža (Italien)
Izriedes muiža (Dižizriedes muiža, Fischröden)
Īgumu muiža (Kirpet)
Īles muiža (Ihlen) 
Īslīču muiža (Īslīces muiža, Īslīcas muiža, Isliz) Jaunsvirlaukas pagastā
Īvandes muiža (Lielīvandes muiža, Groß-Iwanden)
Jasmuiža (Jasch-Mysa)
Jaunaijažu muiža (Ayasch Neuhof)
Jaunalūksnes muiža (Helēnas muiža, Neu-Marienburg)
Jaunamuiža (Jaunā muiža, Neuhof) Rundāles novadā
Jaunannas muižas medību pils (Neu-Annenhof)
Jaunates muiža (Neu-Ottenhof)
Jaunauces muiža (Neu-Autz)
Jaunā muiža (Jaunāmuiža, Mazvirkus muiža, Neu Heiden, Klein Heiden) Bērzes pagastā
Jaunā muiža (Jaunmuiža, Neuhof) Kabiles pagastā
Jaunā muiža (Jaunāmuiža, Neuhof) Līvbērzes pagastā
Jaunā muiža (Neuhof) Neretas novadā
Jaunā muiža (Jaunāmuiža, Jaunmuiža, Neuhof) Nītaures pagastā
Jaunā muiža (Jaunmuiža, Neuhof) Rundāles pagastā
Jaunā muiža (Jaunāmuiža, Jaunkrimuldas muiža, Neuhof) Sējas pagastā
Jaunā muiža (Jaunmuiža, Neuhof) Tukuma novadā 
Jaunā muiža (Neuhof) Vilces pagastā
Jaunā muiža Rīgā
Jaunāmuiža (Jaunā muiža, Neuhof) Kauguru pagastā
Jaunbebru muiža (Neu-Bewershof)
Jaunbornes muiža (Neu-Born)
Jaunbrenguļu muiža (Neu-Wrangelshof)
Jaundoles viduslaiku pils (Neu-Dahlen)
Jaundziru muiža (Neu-Dsirren)
Jaungulbenes muiža (Neu-Schwanenburg)
Jaunkārķu muiža (Neu-Karkel, Neu-Karkell) 
Jaunķempju muiža (Neu-Kempenhof)
Jaunlaicenes muiža (Neu-Laitzen)
Jaunlestenes muiža (Neu Lesten)
Jaunlīkupēnu muiža (Neu Likuppen)
Jaunmoku muiža (Neu-Mocken) 
Jaunmuiža (Jaunlutriņu muiža, Gut Neuhof) Jaunlutriņos
Jaunmuiža (Jaunoktes muiža, Neuhof) Laucienes pagastā
Jaunmuiža (Jaunāmuiža, Neuhof) Popes pagastā
Jaunmuiža (Šeluhina muiža, Scheluchin) Stopiņos
Jaunpēterkalna muiža (Neu Peterberg) Zaļenieku pagastā
Jaunpētermuiža Cenu pagastā
Jaunpils muiža (Neuenburg)
Jaunplatones muiža (Neu Platon)
Jaunraunas muiža (Neu-Ronneburg, Ronneburg - Neuhof) 
Jaunsātu muiža (Neu-Sahten)
Jaunsesavas muiža (Neu-Sessau)
Jaunsēlpils muiža (Neu-Selburg)
Jaunvariebas muiža (Neu-Warriben)
Jaunsvirlaukas muiža (Neubergfried)
Jaunvāles muiža (Neu-Sackenhof)
Jaunzvārdes muiža (Jaunžvārdes muiža, Neu Schwarden)
Jāņamuiža (Jāņmuiža, Johannenhof) Jumurdas pagastā
Jāņkalnu muiža (Jāņkalna muiža, Jāņukalna muiža, Johannisfeld) Ropažu novadā 
Jāņmuiža (Johannenhof) Priekuļu pagastā
Jāņmuiža (Jāņumuiža, Johannishof) Rubas pagastā
Jelgavas pils (Mitau)  
Jeras muiža (Ieras muiža, Ieru muiža, Jēras muiža, Irgern) Raņķu pagastā
Jersikas muiža (Gerzika, Gercike, Gerceke, Zargrad)
Jeru muiža (Seyershof) 
Jēkaba muiža (Jakobshof) Jēkabniekos
Jērcēnu muiža (Jērcēnmuiža, Jaunjērcēnu muiža, Wohlfahrtslinde) 
Jostenes muiža (Jostiņu muiža, Jostan)
Juglas muiža (Jägelshof-Stoppinshof; Baumhof)
Jumpravas muiža (Jungfernhof) Mežotnes pagastā
Jumpravas muiža (Lieljumpravas muiža, Jungernhof, Jungfernhof, Gross-Jungfernhof) Lielvārdes novadā
Jumpravmuiža (Jungfernhof) Limbažu pagastā
Jumurdas muiža (Jummerdehn) 
Jurģu muiža (Georgenhof) Jaunpils pagastā
Jurģu muiža (Georgenhof) Nīgrandes pagastā
Jurģu muiža (Jurģumuiža, Georgenhof) Stalbes pagastā
Jurģu pusmuiža (Georgienhof) Iecavas novadā
Jurģu pusmuiža (Georgenhof) Vītiņu pagastā 
Jūdažu muiža (Judasch)
Jūles muiža (Jūlesmuiža, Juliānas muiža) Rubas pagastā 
Jūles muiža (Julianenhof) Tērvetes pagastā
Jūlijas pusmuiža (Julienhof) Tīnūžu pagastā 
Kabiles muiža (Kabillen)
Kaibalas muiža un ūdensdzirnavas (Kaibel)
Kaives muiža (Kaiwen) Tukuma novadā
Kaives muiža (Kayenhof) Vecpiebalgas novadā
Kaldabruņas muiža (Kaltenbrunn)  
Kalešu muiža (Kališu muiža, Kalitzen)
Kalētu muiža (Kalleten)
Kalkūnes muiža (Kalkuhnen)
Kalna muiža (Kalnmuiža, Berghof) Vadakstes pagastā
Kalnamuiža (Kalnmuiža, Kalnsētu muiža, Berghof-Brotzen, Stahlbrücken) Saldū
Kalnamuiža (Kalna muiža, Berghof) Birzgales pagastā
Kalnamuiža (grāfa Pālena medību pils, Hofzumberge) Tērvetē 
Kalnamuižas ordeņa pils (Hofcumbergas pils, Tērvetes pilsdrupas, Schlosse zum Berge, Hof zum Berge) Tērvetē
Kalnciema muiža (Kalnzeem, Biringshof) 
Kalnciemmuiža (Friedrichsberg) Vidrižu pagastā
Kalnmuiža (Kalnamuiža, Kallenhof) Cēsīs
Kalnmuiža (Berghof) Jaunlutriņu pagastā 
Kalnmuiža (Kalna muiža, Kalnamuiža, Berghof) Jaunpils pagastā
Kalnmuiža (Kalna muiža, Amt Goldingen) Kuldīgā
Kaltene, barona Nolkena vasarnīca
Kaltiķu muiža (Kalticken)
Kamiņčas muiža (Radebandsrue)
Kandavas muiža (Kandau, Candau)
Kandavas viduslaiku pils (Kandau)
Kandeļu pusmuiža (Kandeln)
Kannenieku muiža (Kanneneeken)
Kaparāmura muiža (Kupferhammer)
Kareļu muiža (Kāreļu muiža, Karlshof, Karlsberg) Zaņas pagastā
Karlsberga muiža (Karlsbergu muiža, Karlsberģu muiža, Ružciema muiža, Rūšciema muiža, Karlsberg)
Karvas muiža (Korwenhof)
Kastrānes muiža (Upespils, Kastran)
Katrīnas muiža (Katriņas muiža, Catharinenhof) Salgales pagastā
Katrīnmuiža (Katarinenhof) Ķekavas pagastā
Katrīnmuiža (Lapiņmuiža) Mārupē
Katvaru muiža (Kadfer)
Kaucmindes muiža (Kauzmünde)
Kaugurmuiža (Kaugershof) Valmierā
Kaulaču muiža (Kaulices muiža, Kaulicu muiža, Kaulitzen) Remtes pagastā
Kaulu muiža (Franka muiža, Frankenhof) Rīgā
Kaupēnu muiža (Kaupēmuiža, Kaupenhof)
Kaupmuiža (Kaupenhof)
Kazdangas muiža (Katzdangen) 
Kazimirišķu muiža (Kasimirischek) 
Kazimirvāles muiža (Kazimirvaldes muiža, Kasimirswahl, Casimirswahl)
Kazupes muiža (Kasuppen)
Kažmeru muiža (Kažmēru muiža, Kažmēres muiža, Kasimirshof)
Kāķīšu muiža (Strazdes bērnunams, Kāķīšu patversme, Neuhof) 
Kāļu pusmuiža (Kalle) Jaunbērzes pagastā 
Kānberģa muiža (Kānberga muiža, Karnbek) 
Kāņu muiža (Kahnhof, Kannhof) Kabiles pagastā
Kāpurkalna pusmuiža (Kapershof, Würden)  
Kārklu muiža (Kārklumuiža, Karkeln) Bukaišu pagastā
Kārklu muiža (Karkeln) Valles pagastā
Kārļa muiža (Karlshof) Auces novadā
Kārļu muiža (Karlsruh, Wolfsruh) Drabešu pagastā
Kārtūžu muiža (Schöneck) 
Kena muiža (Villa Kenn)
Klāviņu pusmuiža (Kļaviņu pusmuiža, Klawing) Īles pagastā
Kleistu muiža (Kleistes muiža, Kleistenhof, Kleissenhof)
Klenču muiža (Klenzen)
Klintu muiža (Klintenhof)
Klīvenumuiža (Klīvenu muiža, Kliwinhof) 
Klīves muiža (Klīvmuiža, Klievenhof)
Klosteres muiža (Klosteres-Aizputes muiža, Kloster-Hasenpoth)
Kļavkalna muiža (Kļavkalnu muiža, Klawekaln) 
Knauķes muiža (Knauķu muiža, Knaukenhof)
Kogulmuiža (Koguln)
Kokamuiža (Koku muiža, Kokumuiža,Tannhof, Dannhof, Kuaka) Vilces pagastā
Kokmuiža (Kokenhof) Kocēnu pagastā
Kokneses muiža (Gut Kokenhusen)
Kokneses viduslaiku pils (castrum Kukonois, Kokenhusen, Kukennoys, Cocanis, Cokenhuzen)
Kolberģa muiža (Goldbeck)
Konstantinovas muiža (Konstantinowo)
Korfa muiža Bauskā
Kornetu muiža (Korneta muiža, Schreibenshoff) 
Kosas muiža  (Kosenhof) Skujenes pagastā
Košķeles muiža (Luthershof, Ostrominsky, Osthof)
Krapes muiža (Kroppenhof)
Krāču muiža (Krahzen) Kuldīgā
Krāgaskalna muiža (Krageskaln; Kragenhof; Tūjas muiža) 
Krāslavas muiža (Kreslau)
Kreijas muiža (Kraienhof)
Krēgermuiža (Kules muiža, Krögershof) Rīgā
Krimuldas muiža (Kremon, Kremohn, Cremon) 
Krimuldas viduslaiku pils (Castrum Cremum, Cremon, Crammon, Kremon, Schloß Cremon)
Krišjāņa muiža (Krišjāņu muiža, Christianshof) Bērzes pagastā
Kroņvircavas muiža (Krons-Würzau)
Krotes muiža (Krothen)
Krusātdrogas muiža (Krussat-Drogen, Krussatten)
Krustpils viduslaiku pils un muiža (Kreutzburg)
Krūškalnes muiža (Kruschkaln)  
Krūtes muiža (Kruhten)
Krūzes muiža (Krusenhof)
Kukšu muiža (Kuekschen, Kukschen)  
Kukurumuiža (Kukurmuiža, Kukkurn)
Kuldīgas ordeņa pils (Jesusburg, Goldingen)
Kulpju muiža (Kulpenhof)
Kumbru muiža (Kumbern) 
Kupfermuiža (Kupfershof)
Kurcuma muiža (Kurzum)
Kurmāles muiža (Kurmahlen, Kurmalen)
Kurmenes muiža (Curmen, Kurmen)
Kursīšu muiža (Kursiten) Saldus novadā
Kurtes muiža (Kurtu muiža, Kurtenhof) Salaspilī
Kusas muiža (Kussen) 
Kūduma muiža (Kudum, Kudesel)
Kvēpenes pilskalns un viduslaiku pils (Kwepen)
Ķeguma muiža (Keggum) 
Ķeipenes muiža (Jaunķeipenes muiža, Neu-Kaipen)
Ķeižu muiža (Keisen, Keysen)
Ķekavas muiža (Keckau)
Ķempēnu muiža (Ķempu muiža, Kempen)
Ķenziņu muiža (Kensingshof)
Ķeņču muiža (Ķeņķu muiža, Kenzhof) Džūkstes pagastā
Ķerkliņu muiža (Kerklingen)
Ķeveles muiža (Keweln) 
Ķēču muiža (Fossenberg) Nītaures pagastā
Ķieģeļu muiža (Ķieģeļmuiža, Kegeln)
Ķiles muiža (Ķiļu muiža, Killhof) Vircavas pagastā
Ķimales muiža (Ķimāles muiža, Kimahlen)  
Ķipēnu muiža (Eck)
Ķirbižu muiža (Kirbisch)
Ķirupes muiža (Kirupenhof)
Ķīļu pusmuiža (Kile) Tumes pagastā
Ķūķumuiža (Abavas muiža, Ķūķu muiža, Gut Abaushof) Irlavas pagastā 
Laidu muiža (Laiden)
Laidzes muiža (Laidsen)
Laimes muiža (Laimesmuiža, Jaunuan, Jaunuam) Vircavas pagastā
Lakstenes muiža (Hohenheide)
Lambārtes muiža (Lambertu muiža, Lambertshof)
Lamiņu muiža (Lammingen, Lievenhof) 
Langervaldes muiža (Riežu muiža, Langerwald)
Lantes muiža (Lantenhof)
Lapskalna muiža (Lapskaln)
Lasenbekas muiža (Lašupes muiža, Lassenbeck, Lasenbäck, Lysbeck)
Lašu muiža (Veclašu muiža, Tīzenhauza, Alt-Lassen)
Lašupes Meža muiža (Mežamuiža, Skrundas mežkunga muiža, Schrunden Forstei) 
Lašupes muiža (Laschuppen) 
Laukmuiža (Feldhof) Ārlavas pagastā
Laukmuiža (Lauku muiža, Vecā Lauku muiža, Feldhof) Jaunpils pagastā 
Laukmuiža (Feldhof) Šķēdes pagastā
Laukmuiža (Feldhof) Talsos
Laukmuiža (Laukumuiža, Lauku muiža, Feldhof) Vānes pagastā
Lauku Jaunā muiža (Jaunā Laukmuiža, Jaunā Lauku muiža, Neuhof) Jaunpils pagastā
Lauku muiža (Lielā Lauku muiža, Liellauku muiža, Feldhof) Vircavas pagastā
Lauku muiža (Laukumuža, Feldhof) Zaļenieku pagastā
Launkalnes muiža (Launekaln)
Lauteres muiža (Lauternsee)
Lazdonas muiža (Veclazdonas muiža, Alt-Lasdohn) 
Lazdu muiža (Lazdumuiža) Sesavas pagastā
Lažas - Padures muiža (Aizputes-Padures muiža, Paddern, Laschen)
Lādes muiža (Ladenhof)
Lādzeres pusmuiža (Ladsern)
Lāņu muiža (Lahnhof)
Lāzberģa muiža (Lāzberga muiža, Fianden)
Leimaņmuiža Jaunjelgavā
Leimaņu muiža (Leymansberg, Nervensberg) Kaives pagastā
Lenču muiža (Lenzenhof)  
Lestenes muiža (Lesten)
Lēdmanes muiža (Ledmanshof) 
Lēdurgas muiža (Loddiger, Letthegore) 
Lēnes muiža (Lēnes pusmuiža, Helenenhof) Auces novadā
Lielbornes muiža (Groß-Born)
Lielcieceres muiža (Gross Zezern)
Lieldirdas muiža (Lieldirdes muiža, Groß-Dirden) 
Lieldrogas muiža (Diždrogas muiža, Pastdrogas muiža, Gross Drogen)
Lielezeres muiža (Essern, Groß-Essern)
Lielfridriķa muiža (Fridriķmuiža, Friedrichshof) Iecavā
Lielkangaru muiža (Kangaru muiža, Tupiņmuiža, Gross-Kangershof, Tupping)
Lielmēmeles muiža (Groß-Memelhof) 
Lielplatones muiža (Groß-Platon, Schönwerder)
Lielrendas muiža (Groß-Rönnen)
Lielsatiķu muiža (Groß-Saticken)
Lielsesavas muiža (Groß-Sessau)
Lielstraupes muiža (Groß-Roop)
Lielsvirkales muiža (Lielšvirkales muiža, Groß Swirkaln)
Lieltaucēnu pusmuiža (Gross Tauzen) Straupes pagastā
Lielvārdes muiža (Lennewarden)
Lielvārdes ordeņa pils (Schloß Lennewarden, castrum Lennewarde) 
Lielvircavas muiža (Groß-Würzau)
Lielzalves muiža  (Groß-Salwen)
Liepasmuiža (Liepas muiža, Lindenfeld) Sesavas pagastā
Liepas muiža (Liepasmuiža, Lindenhoff) 
Liepupes muiža (Perniģeles muiža, Pernigel)
Limbažu viduslaiku pils (Leviesel, Lemselle, Lemmeselle, Lembsel, Bischofsburg Lemsal)
Lindes muiža (Daugavas muiža, Linden)
Lintes muiža (Lindenhof) Rundāles pagastā 
Lipstu muža (Klein Friedrichshof) Krimūnu pagastā
Lipškalna muiža (Lipskalna, Lipšukalna muiža, Lipskaln) Trikātā
Litenes muiža (Lettihn, Lettin) 
Lizdēnu muiža (Lisden) 
Lībes muiža (Libien; Lihben)
Līču pusmuiža (Lizen) Nīkrāces pagastā
Līgas muiža (Liegenhof)
Līgutu muiža (Ligutten) 
Līksnas muiža (Liksno, Lixten, Lixna)
Līkumu muiža (Līkummuiža, Stabliten) 
Līpstu muiža (Lipstu muiža, Lipste) Vānes pagastā
Līvānu muiža (Liewenhof) 
Līvbērzes muiža (Lieven-Bersen)
Lobērģu muiža (Blumbergshof, Beumenbergshof)  
Lodes muiža (Lodesmuiža, Lodenhof) Taurenes pagastā 
Lofelda muiža (Lofelta muiža, Lohfeldshof)
Lorupes muiža (Kronenberg)
Lubejas muiža (Lubey) 
Lubes muiža (Lubben) 
Mariņmuiža (Mariņu muiža, Māriņmuiža, Marienhof) Lestenes pagastā
Matkules mežamuiža (Mežmuiža, Ober-Forstei Matkuln, Forstei Matkuln)
Mauru muiža (Mauren) 
Mazapguldes pusmuiža (Mazabguldes pusmuiža, Klein Abgulden)
Mazā Jumpravmuiža (Klein-Jungfernhof, Blūmendāle, Blumenthal, Mazjumpravas muiža)
Mazbārbeles muiža (Klein-Barbern)
Mazberķenes muiža (Klein-Berken) 
Mazbērsteles muiža (Klein-Bersteln)
Mazbērzes muiža (Klein Bersen)
Mazblankenfeldes muiža (Klein Blankenfeld)
Mazblīdenes muiža un Kalnakrogs (Mazblīdienes pusmuiža, Klein-Blieden)
Mazbrenguļu muiža (Klein-Wrangelshof)
Mazbūtu muiža (Masbutenhof) Vircavas pagastā 
Mazcieceres muiža (Klein Zezern)
Mazdirdas muiža (Mazdirdes muiža, Ērkšķu muiža, Klein-Dirden)
Mazdursupes muiža (Klein-Dursuppen) 
Mazdūru pusmuiža (Klein Duhren) Blīdenes pagastā
Mazelejas muiža (Klein-Elley) 
Mazīvandes muiža (Klein-Iwanden)
Mazjumpravas muiža (Mazāmuiža, Klein Jungfernhof) Birzgales pagastā
Mazkrīzbergas muiža (Mazkrisbergas muiža, Mazkrīzberģu muiža, Klein Kreuzburg) 
Mazlamiņu pusmuiža (Lamingen) 
Mazlauku muiža (Mazā Lauku muiža, Klein Feldhof) Vircavas pagastā
Mazmežotnes muiža (Klein-Mesoten) 
Mazozolu muiža (Vītņēnu muiža, Klein-Ohselshof)
Mazpāces muiža (Klein Pahzen) Bauskas novadā 
Mazplatones muiža (Klein Platon)
Mazrundāles muiža (Klein-Ruhental) 
Mazsāliju muiža (Mazsālijas muiža, Klein Sahlingen, Massale)
Mazsesavas muiža (Klein Sessau)
Mazsēņu pusmuiža (Mazsēnes pusmuiža, Klein-Sehnjen, Klein-Sehnen)
Mazstraupes muiža (Mazstraupes pils, Schloss Klein Roop)
Mazstroķu muiža (Klein-Strohken, Klein-Strocken)
Mazstruteles muiža (Skujumuiža, Skuju muiža, Klein Strutteln) 
Mazsunākstes muiža (Klein-Szonnaxt)  
Mazsusējas pusmuiža (Klein Sussey, Klein Szussei) 
Mazsvirkales muiža (Mazšvirkales muiža, Klein Swirkaln)
Maztaucēnu pusmuiža (Klein Tauzen) Straupes pagastā
Maztāšu pusmuiža (Klein Telssen)
Mazvalles muiža (Klein Wallhof)
Mazvirbu muiža (Klein-Wirben) 
Mazzalves muiža (Klein-Salwen)
Mazzantes muiža (Klein-Santen) 
Mākoņkalna viduslaiku pils (Padebešu kalna pils, Volkenburgas pils, Wolbenborch, Wolkenburg, Wolchenburg, Wolkinburg)
Mālkalnu pusmuiža (Mālkalna pusmuiža, Malekaln) Jumurdas pagastā
Mālpils muiža (Lemburg)
Mālpils viduslaiku pils (Schloß Lemburg)
Mālu muiža (Mahlenhof, Mahlemuische, Šaumaņa muiža) Džūkstes pagastā
Mālupes muiža (Mahlup)
Mārcienas muiža (Martzen)
Mednes muiža (Gut Medden)
Medumu muiža (Medņu muiža, Meduma muiža, Medemas muiža, Medemhof, Meddum)
Meijas muiža (Meiju muiža, Maihof)
Meldzeres muiža (Meldsern)
Menkuļmuiža (Memküll)
Meņģeles muiža (Altenwoga) 
Mercendarbes muiža (Mercendorfas muiža, Merzendorf) 
Mežamuiža (Meža muiža, Gut Buschhof) Jaunbērzes pagastā
Mežamuiža (Meža muiža, Mežmāja, Dietrichstein) Ugālē
Mežbenkava (Benkavas mežkungmuiža, Benkavas valsts meža muiža, Forstei Bankaushof)
Mežmuiža Limbažu Ozolainē
Mežmuiža pie Baldones  
Mežmuiža  (Forstei Rönnen) Rendā
Mežmuižas medību pils (Forstei) Saulkrastos
Mežotnes muiža (Mesoten) 
Mērsraga muiža (Mertenmuiža, Markgrafen, Marggrawen) 
Mēru muiža (Mehrhof) 
Miezītes muiža (Rātsmuiža, Rātes muiža, Stadthof, Ratshof, Mehsit)
Mikumuiža (Miķu muiža, Mickenhof) 
Miltiņu muiža (Miltiņmuiža, Dorotheenhof) 
Misas muiža (Mishof, Mißhof) Vecumnieku pagastā
Mīlītes muiža (Neuhall) 
Muižciema muiža (Muischezeem, Muischazeem)
Mujānu muiža (Mojahn) 
Mujānu viduslaiku pils (Muyan, Moyan, Maian, Mojahn) 
Muldavas muiža (Mildau) 
Murkužu muiža (Murkužmuiža, Murrikas muiža, Murrikas) Vidrižu pagastā 
Muškuta pusmuiža (Muškutu pusmuiža, Muschkut) 
Mušumuiža (Mušu muiža, Mušmuiža) Gaiķu pagastā
Mūkalpu muiža (Mukalpen)
Mūrmuiža (Muhremois, Muremois) Beverīnas novadā 
Mūrmuiža (Gemauerthof) Pūres pagastā
Mūrmuiža (Mūrumuiža, Gemauerthof, Mura) Vilces pagastā 
Ozolpils (Eckendorf) Slampes pagastā
Pabažu muiža (Pabbasch) 
Padures muiža (Paddern)
Pakalnu muiža (Pakalnmuiža)
Palsmanes muiža (Palzmar)
Palšu muiža (Palschen)
Pampāļu muiža (Pampeln)
Pamūšas muiža (Pommusch)
Papes muiža (Sesku muiža, Papenhof)
Pasienes muiža (Pasīnes muiža, Posīnes muiža, Posienes muiža, Posiń) 
Pastendes muiža (Postenden)
Pastmuiža (Pasta muiža, Klauenstein, Postmesiterhof, Wesselhof) Kokneses pagastā
Patkaizes muiža (Pakaišmuiža; Potkaisen; Podkaisen)
Patmalnieku muiža Mārcienā
Paulīnes muiža (Paulīnesmuiža, Paulinenhof) Bauskas novadā
Paures muiža (Paure) Saldus novadā
Pavasaru muiža (Pawassern)
Pāces muiža (Lielpāces muiža, Pahzen) Bauskas novadā
Pelču muiža (Pelzen)
Penkules muiža (Pankelhof) 
Pepermuiža (Peppershof, Pepermuish) 
Pēterfeldes muiža (Peterfeld) Auru pagastā
Pēterkalna muiža (Pēterkalnes muiža, Pēterkalnu muiža, Peterberg) Zaļenieku pagastā
Pētermuiža (Pēterīšu pusmuiža, Peterhof) Annenieku pagastā
Pētermuiža (Peterhof) Bauskas novadā 
Pētermuiža (Vecpienavas muiža, Mazpienavas muiža, Kalava muiža, Kalau, Peterhof) Džūkstes pagastā
Pētermuiža (Peterhof) Nīcas pagastā
Pētermuiža (Pēternieku muiža, Pētera muiža, Peterhof) Olaines pagastā
Pētermuiža (Peterfeld) Platones pagastā
Pētermuiža (Peterhof) Saldus novadā
Pētermuiža (Peterberghof) Tērvetes pagastā 
Pētermuiža (Peterhof) Valles pagastā
Pētertāles muiža (Petertal, Peterthal)
Pētervaldes muiža (Peterwalde) 
Pēterveides muiža (Vircavas jaunā muiža, Peterweide)
Pienavas muiža (Lielpienavas muiža, Pönau)
Pievikas muiža (Pewicken)
Pilkalnes muiža (Pilkaln) Pilskalnes pagastā
Pilsblīdenes muiža (Pilsblīdienes muiža, Blieden)
Pilskalnes muiža (Šlosbergas muiža, Schloßberg) Ilūkstes novadā
Pikalnes muiža (Piķukalna pusmuiža, Pikenhofa, Pikkukaln, Spenckhusenhof) 
Piksteres muiža (Pixtern)
Piķeļmuiža (Peikelhof)
Pilātu muiža (Pīlātu muiža, Pihlat)
Piņķu muiža (Pinkenhof) Babītes pagastā
Pīkstes muiža (Pīkstezeres muiža, Pixtenseehoff, Pikste, Blomberģes muiža)
Pīlādžbirzs muiža (Karleja pusmuiža, Ashgrowe)
Plānupes muiža (Planup)
Plāņu muiža (Planen) Zantes pagastā
Plātera dēla Teofila pils Krāslavā
Plāteres muiža (Weißensee)
Plepju muiža (Plēpju muiža, Pleppenhof)
Pleskodāles muiža (Pleskodahl)
Plieņu muiža (Plieņmuiža, Plenen, Plönen) 
Plostmuiža (Fahrenhof) Kalnciemā
Pļavmuiža (Pļavumuiža, Pļavu muiža, Plawen) Laucienes pagastā
Pļavnieku muiža (Plaueneck) Jaunpils pagastā
Pļavumuiža (Pļavu muiža, Wiesenhof) Zaļenieku pagastā
Pļuras muiža (Plurren) Kursīšu pagastā 
Pobužu muiža (Pobuschen) 
Podkāju pusmuiža (Podkājas muiža, Podekahje, Podekai) 
Podu muiža (Ikstrum, Ixtrum) Iecavas novadā 
Podzēnu muiža (Podzenes muiža, Podzemu muiža, Podsem) 
Pograničas muiža (Pogranicze)
Pokuminas muiža 
Popervāles muiža (Poperwahlesn, Pappe Arwalen, Popsh Erwalen)
Popes muiža (Popen)
Popes muižas vecā jeb medību pils
Popova muiža
Praviņu muiža (Prawingen)
Preiļu pils (Prele)
Pridiķu muiža (Pridiķa muiža, Fridrihmuiža, Friedrichshof) 
Priekules muiža (Preekuln)
Priekuļu muiža (Freudenberg) 
Princmuiža (Sprincmuiža, Erbprinzenhof, Prinzenhof) Snēpeles pagastā
Pučurgas muiža (Galandfeld) 
Puikules muiža (Puikeln)
Pulkarnes muiža (Pulkarn)
Pullēnu muiža (Pullandorf)
Purmsātu muiža (Pormsahten)
Purvumuiža (Purvu muiža, Neuhof) Gaiķu pagastā
Putnenes muiža (Putnēnmuiža, Puttnen) 
Puzenieku muiža (Pusseneeken)
Pūņu muiža (Puhnjen)
Pūres muiža (Puhren)
Ragumuiža (Ragu muiža, Ragenhof) Svētes pagastā 
Raiskuma muiža (Raiskum) 
Ramas muiža (Rammenhof)
Rankas muiža (Ramkau)
Raņķu muiža (Ranken) 
Raunas viduslaiku pils (Schloß Ronneburg, Rownenborgh)
Rautenfelda muižas medību pils 
Rāmuļu muiža (Doktormoise, Ramelshof) 
Rāvas muiža (Rawen)
Rāvlicas muiža (Raulicas muiža, Rawlitz)
Reģu muiža (Reģes muiža, Reggen) 
Rembates muiža (Ringmundshof)
Remberģes muiža (Remberģu muiža, Ringenberg)
Remtes muiža (Remten)
Rencēnu muiža (Rencēnmuiža, Ranzen) 
Renebergas muiža (Reneberģes muiža, Renneberg) 
Reņģes muiža (Zebrenes muiža, Rengenhof) Zebrenes pagastā
Reņģes muiža (Rengenhof, Ringen) Rubas pagastā
Revīzeru muiža (Revisorshof) Gaiķu pagastā
Režu muiža (Reschenhof) Platones pagastā
Režu muiža (Rešņu muiža, Reschenhof) Vecumnieku pagastā
Rēzeknes viduslaiku pils un pilskalns (Rositten)
Rideļu muiža (Riddelshof, Riddeln) 
Riebiņu pusmuiža (Arensberg) Straupes pagastā
Rikteres muiža (Sidgundas muiža, Siggund) 
Rindzeles muiža (Rindseln, Rieselhof)
Rinkules muiža (Rinkuln)
Rīteru muiža (Grütershof) 
Rocežu muiža (Rothseden)
Rolavas muiža (Roloff)
Romeškalna muiža (Romeskaln)
Ropažu Jaunā muiža
Ropažu ordeņa pils (Roudōpois, Rodopoys, Rodepoys, Rodenpois, Rodenpoes, Rodenpeisz)
Roperbeķu muiža (Rotenbergu muiža, Roperbeck, Rooperbeck)
Ropmuiža (Ropu muiža, Gāles muiža, Gahlenhof) 
Rozbeķu muiža (Rozulas muiža, Rosenbeck) 
Rozbeķu viduslaiku pils (Castrum Rosenbeck)
Rozentavas muiža (Rozentovas muiža, Rosenthof, Rozantowo) 
Rozēnu muiža (Rozenu muiža; Koddiack)
Rožumuiža (Rožu muiža, Rosenhof)
Rucavas muiža (Ruzau)
Ruckas muiža (Rutzky) Cēsīs
Ruckas muiža (Vircenbergas muiža, Würzenberg) Stalbes pagastā
Rudbāržu muiža (Rudbahren)
Rudes muiža (Rudden)
Rudzu muiža (Steenholm)
Rumbenes muiža (Rumbas muiža, Rumbenhof)
Rundāles meža muiža Daudzeses pagastā
Rundēnu muiža (Rundany)
Ružu muiža (Ružumuiža, Ruschenhof)
Rūjienas Lielā muiža (Rujen-Großhof)
Rūjienas ordeņa pils un pilskalns (hove to Ruyen, Rujen) 
Rūmenes muiža (Ruhmen)
Rūtes muiža (Ruthenhof, Rutenhof) Burtnieku pagastā 
Sakas viduslaiku pils vieta un Lejasmuiža (Schlossholm, Saccze, Sacken, Sackenhausen)
Sakumuiža (Zaķu muiža, Dannenhof) Vadakstes pagastā
Salacas bīskapa pils (Saltze , Salismünde)
Salas muiža (Salasmuiža, Holmhof, Hönighof) Babīes pagastā
Salas muiža (Salasmuiža, Holmhof) Jēkabpilī
Salaspils viduslaiku pils un muiža (Schloss Kirchholm, Kirchholm)
Saldus ordeņa pils un muiža (Frauenburg)
Salgales muiža (Sallgalen, Sallgaln) 
Saļienas muiža (Salienas muiža, Salienes muiža, Sallenen, Salleenen)
Sarkanmuiža (Rothof)
Sarkanpaņemunes muiža (Paņemunes muiža, Rot-Ponemun)
Saslaukas muiža (Seßlauken)
Sasmakas muiža (Sassmacken)
Saules muiža (Jansaules muiža, Neu-Rahden) Skaistkalnes pagastā
Saules muiža (Sonnenhof) Staburaga pagastā
Sauļu muiža (Saules muiža, Saulhof)
Savariņa muiža (Beātes muiža, Beatental, Beatenthal, Savary) Valmierā 
Sārcenes muiža (Sahrzen) Šķēdes pagastā
Sāruma muiža (Ubbenorm-Sarum)
Sātiņu muiža (Sahtingen) Novadnieku pagastā
Sātiņu muiža (Satingen) Zaņas pagastā
Seces meža muiža (Forstei Setzen) 
Seces muiža (Setzen)
Sesiles muiža (Sesillen)
Sējas muiža (Zögenhof)
Sēlpils viduslaiku pils un pilskalns (Castrum Selonum ; Selburg)
Sēmes muiža (Sehmen) 
Sēmes pusmuiža (Kulvenes pusmuiža, Kulvēnu pusmuiža, Kulwen) 
Sērmūkšu muiža (Sērmūkšu muiža, Sermus)
Sieksātes muiža (Sexaten, Berghof) 
Siera muiža (Käshof) 
Siguldas muiža (Segewold) 
Siguldas viduslaiku pils (castellum Sygewaldensis, de castello Sygewaldensi, Schloss Segewold)
Silamuiža (Sila muiža, Neuhof) Ērgļos
Silamuiža (Silu muiža, Sillen, Sile) Zentenes pagastā 
Sipes pusmuiža  (Sipa pusmuiža, Sipu pusmuiža, Sippe)
Sīpeles muiža (Zipelhof) 
Skaistkalnes muiža (Šēnbergas muiža, Schönberg) 
Skangaļu muiža (Skangalshof) 
Skarves muiža (Skares muiža, Skaras muiža, Elisenhof)
Skreites muiža (Schreiten)
Skrīveru muiža (Rēmera muiža, Römershof, Roemershof , Remershof)
Skrundas muiža (Schrunden) 
Skrundas ordeņa pils (Schloß Schrunden)
Skujenes ordeņa pils un muiža (Schujen)
Skulberģu muiža (Kolberg)
Skultes muiža (Skultesmuiža, Adiamünde) 
Skursteņmuiža (Schorstädt)
Slagūnes muiža (Slagūnas muiža, Schlaguhnen) 
Sleikas pusmuiža (Sleiku pusmuiža, Vesthofa, Schleike) Limbažos
Slīpes muiža (Schliepenhof) 
Slokas muiža (Gut Schlok) Jūrmalā 
Slokas muiža (Schlokhof) Salgales pagastā
Slokasmuiža (Slokas muiža, Schlokhof) Degoles pagastā
Sluķu muiža (Slucken) Lutriņu pagastā
Smārdes muiža (Schmarden)
Smuku muiža (Schmucken)
Snapju muiža (Friedrichsberg) 
Snēpeles muiža (Schnepeln)
Sniķeres muiža  (Schnicken, Scknikern) 
Spāres muiža (Spahren) Talsu novadā
Spāres muiža (Sparenhof; Samsky) Amatas novadā
Spirgus muiža (Spirgen) 
Sprigauļu muiža (Sprigaules muiža, Wilhelminenhof)
Spriņģu muiža (Springen) 
Stalbes muiža (Stolben; Ikaten)
Stalšēnu muiža (Stalschen) 
Staļģenes muiža (Stalgen)
Stancmuiža (Konstanzenhof)
Startu muiža (Starta muiža, Stürcenhof)
Stāmerienas muiža (Stomersee)
Stelpes muiža (Stelpenhof)
Stienes muiža (Ulpisch) 
Stirnienes muiža (Sternjan)
Stirnu muiža (Stirnas muiža, Stirnen)
Stopiņu muiža (Stopiņmuiža, Stopiushof)
Strantes muiža (Strandhof)
Straumes muiža (Traumhofas muiža, Traumhof) Jelgavā
Strazdes muiža (Strasden)
Strazdumuiža (Strassenhof, Trastenhof)
Striķu muiža (Stricken)
Struteles muiža (Strutteln)
Stukmaņu muiža (Stockmannshof)
Stūru muiža (Stūrmuiža, Stuhrhof)
Sunākstes muiža (Lielsunākstes muiža, Gross-Szonnaxt)  
Suntažu muiža (Sunzel)
Superdentes muiža (Supurdentes muiža, Superintendentenhof) 
Susējas muiža (Lielsusējas muiža, Gross-Sussey, Vitenheimas muiža, Wittenheim-Sussei, Wittenheim-Szussei) 
Sustas muiža un ūdensdzirnavas (Susten)
Sužu muiža (Zušu muiža, Suschenhof, Susscehnhof) 
Sveķumuiža (Sveķu muiža, Swesten) Vecsaules pagastā
Sventes muiža (Jaunsventes muiža, Neu-Swenten)
Svētciema muiža (Neu-Salis)
Svētes muiža (Schwedthof) Līvbērzes pagastā
Svētes muiža (Lielsvētes muiža, Swehthof, Swethwald) Svētes pagastā
Svitenes muiža (Schwitten)
Šampētera muiža (Hof Champêtre, Prestinga, Prestiņa, Landendorfa, Ludekdorfa)
Šarlotes muiža (Charlottenhof) Jaunauces pagastā
Šarlotes muiža (Šerlatu muiža, Charlottenhof) Pūres pagastā
Šarlotes muiža (Charlottenhof) Vecumnieku pagastā 
Šēderes muiža (Schödern) 
Šēnberģu muiža
Šēnheidas muiža (Šēnheides muiža, Schönheyden)
Šķēdes muiža (Scheden)
Šķibes muiža (Alexandershof)
Šķiliņu muiža (Šķiliņu pusmuiža, Schillingshof) Allažu pagastā
Šķiliņu muiža (Šķiliņas muiža, Schillingshof) Burtnieku novadā
Šķirstiņu muiža (Raudupes muiža, Napkul) 
Šlipenbaha muiža 
Šlokenbekas muiža (Schlockenbeck) 
Šmīdes muiža (Schmiden) 
Šrēdera muiža Rīgā 
Štakeldangas muiža (Stackeldanden) 
Štāles muiža (Stahlenhof, Stalenhof) Ādažu novadā
Šteinfeldes muiža (Steinfeldt) 
Štempeļmuiža (Štempelmuiža, Mazkandavmuiža, Štrombergmuiža, Stempelhof)
Šulcmuiža (Scheitzenhof, Schulzenhof) Rīgā
Švarca muiža Rīgā
Švarcekmuiža (Melnkakta muiža, Švarcenieku muiža, Schwarzenecke)
Švarcmuiža (Hāgenu muiža, Hagenshof, Schwarzhof, Schwartzenhof) Rīgā
Tabores muiža (Tābara, Tabor)
Tadaiķu muiža (Tadaiken) 
Talsu pusmuiža (Talsiņu pusmuiža, Talsiņas pusmuiža, Talsingen) Sērenes pagastā
Taurkalna pusmuiža (Tauerkaln) 
Taurkalnes muiža (Tauerkaln, Mežmuiža, Meža muiža; Waldhof) 
Taurupes muiža (Taurup)
Tauvēnu muiža (Taurēnu muiža, Tauenhof)
Tārgales muiža (Tergeln) 
Tāšu muiža (Telses muiža, Telßen)
Tāšu - Padures muiža (Tels-Paddern, Tasch – Paddern)
Tetelmindes muiža (Tettelmünde, Tetelmünde)
Tēdiņu muiža (Juratas muiža, Radenhof, Rujenbach)
Tiegažu muiža (Tegasch)
Tiņģeres muiža (Tingern)
Tīļumuiža (Tīļu muiža, Tilenhof, Tielenhof, Thielenhof) Auru pagastā
Tīnūžu muiža (Lindenberg)
Tīriņmuiža (Tīriņu muiža, Thüringshof)
Tīruļu muiža (Tirol)
Tojātu pusmuiža (Tojatten)
Tolkas muiža (Tolkenhof)
Tomes muiža (Tomsdorf)
Trenčmuiža (Trenču muiža, Trentzen) 
Trepes muiža (Treppenhof, Kļaukavas muiža, Trepu muiža, Trepesmuiža)
Trikātas muiža (Trikātes muiža, Trikaten)
Trikātas ordeņa pils (Castrum Tricatue, Schloß Trikaten)
Tumes muiža (Tummen)
Turkalnes muiža (Turkaln)
Turkmuiža (Vecmuiža, Turku vecmuiža, Torkmuiža, Althof)
Tūjas muiža (Dūjas mmuiža, Taubenhof)
Udzes muiža (Udsen)
Ugāles muiža (Ugahlen)
Uguņu muiža (Uguņciema muiža, Uggunzeem) 
Ukru muiža (Ukry) 
Ulbrokas muiža (Stubbensee)
Ulmales muiža (Ullmahlen)
Umpārtes muiža (Vīkstes muiža, Wiexten, Wixten)
Ungurmuiža (Orellen) 
Vadakstes muiža (Waddaxt)
Vaidavas muiža (Vaidavmuiža, Waidau)
Vainižu muiža (Wainsel)
Vaiņodes muiža (Wainoden) 
Valdekas muiža (Waldeck) Burtnieku novadā
Valdekas pils (Reķa pils) Jelgavā
Valdeķu muiža (Waldeck) Kandavas novadā
Valdgales muiža (Valdgāles muiža, Waldegahlen) 
Valles muiža (Wallhof) 
Valmieras ordeņa pils (Castrum de Woldemer, Schloß Wolmar)
Valmiermuiža (Wolmarshof)
Valtenberģu muiža (Salishof)
Valtermuiža (Waltershof)
Vandzenes muiža (Wandsen)
Vangmuiža (Wangenberg) Limbažu pagastā
Varakļānu muiža (Warklany, Warakland, Warkland)
Variebas muiža  (Vecvariebas muiža, Alt-Warriben)
Vatrānes muiža (Wattram) 
Vāckalna muiža (Teičukalna muiža , Teutschenbergen)
Vāgnera muiža Rīgā 
Vānes muiža (Wahnen)
Vārenbrokas muiža (Vārnavas muiža, Wahrenbrock)
Vārkavas muiža (Warkan, Warkow)
Vārmes muiža (Wormen)
Vārtājas muiža (Wartagen)
Vecannas muiža (Annas muiža, Alt-Annenhof) 
Vecapguldes muiža (Alt Abgulden, Ānbone)
Vecates muiža (Alt-Ottenhof)
Vecauces pils (Alt-Autz)
Vecā muiža (Althof) Kabiles pagastā
Vecbātas muiža (Alt-Baten, Alt-Bahten)
Vecbebru muiža (Alt-Bewershof) 
Vecbilskas muiža (Vilkumuiža, Bilskas muiža, Alt-Bilskenhof, Alt-Bilsenhof)
Vecbornes muiža (Alt-Born)
Vecbrenguļu muiža (Alt-Wrangelshof) 
Veccieceres muiža  (Alt Zezern, Alt Zeezern)
Vecdoles viduslaiku pils (Alt-Dahlen, castrum de Dolen, Dolena pils)
Vecdziru muiža (Alt-Dsirren)
Vecgulbenes muiža (Alt-Schwanenburg)
Veckārķu muiža (Alt-Karkel, Alt-Karkell) 
Veckrapes muiža (Alt Kroppenhof)
Veckuldīgas muiža (Alt Goldingen) 
Vecķeipenes muiža (Alt-Kaipen)
Veclīkupēnu muiža (Alt-Likoppen) 
Vecmēmeles muiža (Alt-Memelhof, Pranke)
Vecmoku muiža (Alt-Mocken)
Vecmuiža (Althof) Balgales pagastā
Vecmuiža (Althof) Ērgļos 
Vecmuiža (Sussikas) Salacgrīvas novadā
Vecmuižas meža muiža (Forstei Neugut) Vecumnieku pagastā
Vecoktes muiža (Alt Okten, Peweken) Durbes novadā
Vecpiebalgas muiža (Ores muiža, Alt-Pebalg)
Vecpiebalgas viduslaiku pils 
Vecplatones muiža (Alt Platon)
Vecsalacas muiža (Lielsalacas muiža, Alt-Salis) 
Vecsatiķu muiža (Alt-Saticken)
Vecsaules muiža (Alt-Rahden)
Vecsātu muiža (Alt-Sahten)
Vecsēlpils muiža (Alt-Selburg)
Vecsērenes muiža (Alt-Sehren)
Vecsmārdes muiža (Gross Schmarden)
Vecstēgules muiža (Stēgulmuiža, Steguhlen, Stegul)
Vecsvirlaukas muiža (Alt-Bergfried)
Vecvāles muiža (Alt-Sackenhof)
Veczvārdes muiža (Zvārdes muiža, Žvārdes muiža, Schwarden) 
Veismaņu muiža (Weißenstein)
Veldas muiža (Veldes muiža, Welden) Vaiņodes pagastā 
Vellamuiža (Vella muiža, Wellerhof) Vilces pagastā
Veļķu muiža (Hohenbergen) Vecpiebalgas pagastā
Veļķu muiža (Welkenhof) Vaidavas pagastā
Ventspils viduslaiku pils (Schloß Windau)
Veselavas muiža (Wesselshof) 
Veseļu pusmuiža (Wessel)
Vesterotes muiža (Garkalnes muiža, Langenbergen, Westerotten)
Vestienas muiža (Festen)
Vēdes muiža (Weden, Woden, Wehden)
Vērenes muiža (Fistelen , Fehren , Fehrenhoff)
Vērpju muiža (Werpenhof)
Vēršu muiža  (Vēršmuiža, Ochsenhof) 
Vētras muiža (Bewert Schwedhof)
Vibrokas muiža (Suddenhof, Sudden)
Vidrižu muiža (Widdrisch)
Vidrižu muižas mednieku namiņš 
Vidusmuiža (Vidus muiža, Mittelhof) Aucē
Vidusmuiža (Mittelhof) Bikstu pagastā
Vidusmuiža (Mittelhof) Sesavas pagastā
Vidzeru muiža (Widsershof)
Viecītes pusmuiža (Viecīšu pusmuiža , Wezitten , Veseden, Vietseden)
Viesātu muiža (Viesatu muiža, Viesatas muiža, Weesahten) 
Viesienas muiža (Fehsen, Fesen) 
Viesītes pusmuiža (Vezītes pusmuiža, Wickenhof, Wessit) Sēlpils pagastā
Vikstrautes muiža (Vikstrautu muiža, Wixtrauten) 
Vilces muiža (Wilzen)
Viljetes muiža (Willgatten) 
Vilkašu muiža (Wolfshof, Wilkaisch)
Vilkājas muiža (Wilkajen, Wilkagen, Wilkahjen)
Vilksalas muiža (Wilxaln)
Villa Hochheim Talsos
Villa Medem (Mēdema villa, Willa Medem)
Villasmuiža (Villas muiža, Wilishof, Kusenhof) Ropažu novadā
Vilzēnu muiža (Vilzēnmuiža, Wilsenhof) 
Viļānu muiža (Weleny, Wielona, Wielony, Wiliany)
Viļķenes muiža (Wilkenhof)
Viļu pusmuiža (Wilhelmshof)
Vinterfeldes muiža (Vinterfeltes muiža, Winterfeld)
Viņķeļmaņu muiža (Vinkelmaņu muiža, Viņķelmanes muiža, Winkelmannshof)
Viņķeļmuiža (Winkelhof)
Vipingas muiža (Vipingu muiža, Wipingen) Rēzeknē 
Virgas muiža (Wirgen) 
Virkas muiža (Firchshof, Firckshof)
Virkus muiža (Gross-Heyden, Teiden)
Viskaļu muiža (Fiskalhof) Jelgavā
Vitenhofas muiža (Vites Muiža, Wittenhof) Rīgā
Vites muiža (Wittenhof) Mālpils novadā 
Vizlas muiža (Friedrichshof)
Vībiņu muiža (Wibingen)
Vīcežu muiža (Wizeden)
Vīgriezes muiža (Vīgriežu muiža, Wigredsen)
Vīkseles muiža (Wiexeln)
Vīnšeņķu muiža (Vīnšeņķes muiža, Weinschenken)  
Vīpes meža muiža (Mežmuiža, Buschhof, Meshe)
Vītiņu muiža (Vītiņa muiža, Gut Weitenfeld) 
Voleru muiža (Wohlershof)
Volfārtes muiža (Wohlfahrt)
Volguntes muiža (Valgundes muiža, Wolgrund, Wolgund)
Volfšmita muiža
Vormsātes muiža (Vormsātu muiža, Groß-Wormsahten)
Zaķumuiža (Zaķu muiža, Sakimuishe, Friedrichswerk) Mazzalves pagastā 
Zaķumuiža (Waldenrode) Ropažu novadā
Zalapmuiža (Selubben, Salubben) 
Zaļenieku muiža (Zaļā muiža; Grünhof)
Zaļesjes muiža (Salessje)
Zantes muiža (Lielzantes muiža, Santen, Groß-Santen) 
Zaņas muiža (Sanisch, Friedrichshof)
Zasumuiža (Zasu muiža, Sassenhof)
Zaubes muiža (Jürgensburg, Jaunpils)
Zaubes ordeņa pils (Schloß Jürgenburg, Jurgenborgh)
Zālītes pusmuiža (Salet)
Zeibarta muiža (Seibarts Hof)
Zemītes muiža (Samiten)
Zengbuša muiža (Sengbusch)
Zentenes muiža (Senten)
Zēlustes muiža (Seelust)
Ziemeru muiža (Ziemera muiža, Semmershof)
Zirņu muiža (Erbsenhof)
Zizmas muiža (Sismen) 
Zīģeļu pusmuiža (Sigell)
Zluktenes muiža (Žluktenes muiža, Gut Złuktyn)
Znotiņu muiža (Znotiņmuiža, Snutyn) 
Zorgenfreija muiža (Zorgenfreja muiža, Sorgenfrei) Jelgavā
Zorģu muiža (Klein-Sorgen)
Zosēnu muiža (Kroņa Zosēnu muiža, Zosēna muiža, Sohsenhof) 
Zosnas muiža (Veczosnas muiža, Sossenhof)
Zušu muiža (Zušumuiža, Suschenhof)
Zutēnu muiža (Zutenes muiža, Sutten)
Zūšķiņu muiža (Zūšķinu muiža, Sušķiņu muiža, Friedrichshof)
Zvāres muža (Svares muiža, Schwarren)
Zvārtavas muiža (Adsel-Schwarzhof) 
Žurkumuiža (Žurku muiža, Schurkenhof, Rattenhof)