Pilis un muižas Latvijā (A-Z)

Aizputes muiža (Hasenpoth) 
Aizputes pils (Hus zu Hasenpothe) 
Aizupes muiža (Asuppen) 
Akenstakas muižas (Klingenberg) 
Akmeņdziru muiža (Akmeņdziras muiža, Amendsir) Kursīšu pagastā
Akmeņmuiža (Akmeņu muiža, Akmiņmuiža, Steinhof) pie Sātiem 
Alderu muiža (Hollershof) 
Allažu Mežmuiža un Kaļķugravas dzirnavas Siguldas novadā
Allažu muiža (Allažas muiža, Allaschen) Skrundas novadā
Allažu muiža (Allažmuiža, Allasch)  Siguldas novadā
Almales muiža (Almahlen) 
Alstiķes muiža (Halswigshof) 
Alsungas pils (Alšvangas pils, Alswangen)
Alsviķu muiža (Alswig)
Alšu muiža (Alschhof)
Altonas muiža Rīgā
Altonas pusmuiža (Kalnamuiža, Mazā Kalnamuiža, Altona) Neretas pagastā
Alūksnes Jaunā pils (Das Neue Schloss von Marienburg)
Alūksnes Livonijas ordeņa pils
Alūksnes vecā jeb Ezermalas pils
Amālijas muiža (Amalienburg) Aizputē
Amberģu muiža (Amberģes muiža, Ambergas muiža, Annenburg) 
Ameles pusmuiža (Ameļu pusmuiža, Ammeln)
Ancenes muiža (Ancenišku muiža, Anczen)
Andārtes muiža (Andārtsmuiža, Dorotheenhof)
Andrejmuiža (Stiļķenes muiža, Jātnieku muiža) Brunavas pagastā
Annas muiža (Annenhof) Babītes pagastā
Augustiņu pusmuiža (Augustīnes pusmuiža, Augustinhof) Viļķenes pagastā
Augustmuiža (Augustes muiža, Augustenhof) Grobiņā
Auļu muiža (Aula, Aule)
Aumeisteru muiža (Serbigal, Hofmeistershof)
Auniņu muiža (Auningen) Pampāļu pagastā
Auru muiža (Auermünde)
Ausātu muiža (Autzenbach)
Auziņu muiža (Auziņmuiža, Schönfeld) Jaunpils pagastā 
Avotu muiža (Quellenhof) Lēdurgas pagastā
Ādama muiža (Adamshof) Auru pagastā 
Ādažu muiža (Gaujas-Pļavas muiža, Aahof) 
Ādažu ordeņa pils un Bukultu muiža (Ādažu viduslaiku pils, Bukultu viduslaiku pils, Neuermühlen, Novum Molendinum, Nien-Mohlen, Niegenmollen, Nymolen, Bellenhof) 
Āķumuiža (Āķu muiža, Ahken, Aken)
Ālaves muiža (Ālavas muiža, Alauen)
Ānes Mēmeles muiža (Ānmēmeles muiža, Hahns-Memelshof) 
Ānes muiža (Hinnmois,  Hühnenhof, Aahof)
Āraišu ezerpils
Āraišu ordeņa pils (Schloβ Arrasch, zamek Aries)
Ārces muiža (Ards, Ardsen)
Ārciema muiža (Erkul) 
Ārīšu muiža (Arishof)
Ārlavas muiža (Erwahlen)
Āsteres muiža (Poikern)
Āzīšu muiža (Āžeļu muiža, Aschelhof) Vecpils pagastā
Āžakalna pusmuiža (Āžklana pusmuiža, Aschekaln)
Bagu muiža (Neuhof) Seces pagastā
Baižkalna muiža (Baiškalna muiža, Friedrichshof)
Bakūzes muiža (Bakūžu muiža , Bakkusen, Backhusen)
Baldones medību pils (Baldones Baltā pils, Baldohn) 
Baldones muiža (Baldon)
Balgales muiža (Balgāles muiža, Balgaln) 
Baltā muiža (Mellera muiža, Baltāmuiža, Dāla muiža, Weißenhof, Haltermanns Höfchen) Rīgā
Baltāmuiža (Baltā muiža, Weishof) Džūkstes pagastā
Baltmuiža (Baltāmuiža, Baltensee) Ilūkstes novadā
Baukalna pusmuiža (Baukaln) Straupes pagastā
Bauma muižiņa Rīgā
Bauņu muiža (Bauenhof)
Bauru muiža (Baure) Nītaures pagastā
Bauskas ordeņa pils (Schloss Bauske, Bausken)
Bauskas pilsmuiža (Amt Bauske)
Bānūža muiža (Bānūžu muiža, Bahnus) Bilskas pagastā
Bānūžu muiža (Kudliņu muiža, Bahnus; Bahnhusenmoise) Taurenes pagastā 
Bārbeles muiža (Lielbārbeles muiža, Groß-Barbern)
Bārtas muiža (Oberbartau)
Bārzdiņu muiža (Barsding) 
Beberbekas muiža (Beberbeķu muiža, Bebberbek, Beberbek)
Bebrenes muiža (Bewern)  
Beķermuiža (Beckershof, Bäkkerhof, Bekershof) Pūres pagastā
Beķermuiža (Beķera muiža, Beckershof) Rīgā
Belles muiža (Belas muiža, Vitmakera muiža, Bellenhof)
Belvijas muiža (Volkovica muiža, Pavlovica muiža, Bellevue) 
Bemberu pusmuiža (Bember) Iecavas novadā
Benkavas pusmuiža (Bankaushof)
Berģu muiža (Gut Berghof) 
Berkavas muiža (Borkowitz)
Berķeneles pusmuiža (Birkineļu, Birķineles, Berkenhagen) 
Berķenes muiža (Lieberķenes muiža, Berken) 
Bēnes muiža (Behnen)
Bērvircavas muiža (Hovena muiža, Behrs-Wuerzau) 
Bērzaines muiža (Birkenruh) 
Bērzes muiža (Bērzmuiža, Bershof) 
Bērzgales muiža (Bersigal) Rēzeknes novadā
Bērzmentes muiža un ūdensdzirnavas (Bersemünde)
Bērzmuiža (Forstei Angern) Engures novadā
Bērzmuiža (Bershof) Mežotnes pagastā
Bērzpils muiža (Bērzmuiža, Bērzu muiža) Olaines pagastā
Bērzu muiža (Bērzmuiža, Bērziņu muiža, Bershof) Bikstos
Bērzu muiža (Bershof) Jelgavā
Bērzu muiža (Birkenhof, Birkenruh) Rīgā
Bieriņu muiža (Liepumuiža, Bieriņmuiža, Bierenhof, Lindenruh, Lindenruhe)
Biksēres muiža (Libes muiža, Libien, Libbien)
Bikstu muiža (Bixten)
Bilderliņu muiža (Bilderiņu muiža, Bilderingshof)
Bilstiņu muiža (Bilsteinhof, Bilsteinshof) 
Biļļu muiža (Billes muiža, Biles muiža, Billenhof)
Birkenfeldmuiža (Birkenfeldes muiža, Birkenfeld) 
Birzgales muiža (Birsgalen, Birsgallen) 
Bišu muiža (Bischenhof, Eschenhof)  Codes pagastā
Bišumuiža (Bienenhof, Schilderhof, Hilsenhof)
Bites muiža (Bittenhof)
Bīlastu muiža (Behrsemunde)
Bīriņu muiža (Koltzen , Büringshof)
Blankenfeldes muiža (Blankenfeld)
Blaua muiža Rīgā
Bloka muiža (Blokmuiža, Blocksches Höffchen)
Blomes muiža (Blumenhof) Viļķenes pagastā
Bolderājas muiža (Bergshof, Aahacken, Bolderaa)
Bollarta muiža (Dahtvarna muiža, Bollarts Hoff, Bollers Hoff,  Dachtwarn Hoff) Rīgā
Boļu muiža (Mazā Svētes muiža, Klein-Swehthof)
Bomju muiža (Baumhof) 
Bonaventura muiža (Baložu muiža, Beneventura, Bonaventura)
Borherta muiža (Grāves muiža, Vites muiža, Līvena muiža, Fītinghofa muiža, Wittenhof, Lievenhof, Vitingshof-Hof)
Bormaņu muiža (Trapenes muiža, Treppenhof) Apes novadā
Bornsmindes muiža (Bornsmünde)
Bramberģes muiža (Brandenburg)
Branškalna muiža (Brančkalna muiža, Brantschkaln)
Brantu muiža (Horstenhof) Smiltenes novadā
Brantu muiža jeb Ikstruma muiža (Brantes muiža, Ixtrumünde) Iecavas novadā
Braņķu muiža (Frankendorf) 
Braslavas muiža (Breslau)
Brekšu muiža (Harmshof)
Briežu muiža (Bredenfeld, Bresch) Platones pagastā 
Briģenes muiža (Brigas muiža, Brüggen)
Brūnīšu pusmuiža (Brunnenhof) Priekuļu pagastā 
Brūnu muiža (Elīzes muiža, Elisenhof) Annenieku pagastā
Bučauskas muiža (Butzkowsky)
Budas muiža (Heinrihsona muiža, Heinrichsohnshof, Lindenruh mit Heinrichsohnshof)
Budbergas muiža (Budberģes muiža, Panemūnes muiža, Budberg, Murowany Poniemun)
Budenbrokas muiža (Skuju Pālenu muiža, Schujenpahlen)
Bukaišu muiža (Fockenhof)
Bukaišu muižas medību pils
Buku muiža (Sudas muiža, Hardemoisa, Bokenhof, Suddenbach)
Bukultu muiža un Ādažu ordeņa pils (Ādažu viduslaiku pils, Bukultu viduslaiku pils, Neuermühlen, Novum Molendinum, Nien-Mohlen, Niegenmollen, Nymolen, Bellenhof)
Buļļu muiža (Buļļmuiža, Buļmuiža, Bullen) Limbažu novadā 
Buļļu muiža (Buļļumuiža, Bulimuisha, Bulen) Olaines pagastā
Buļļu muiža (Bullenhof) Rīgā
Bunkas muiža (Funkenhof)
Burharda muiža (Burchardshof, Burkarde)
Burtnieku muiža (Burtneek)
Burtnieku ordeņa pils (Castrum Burtenik alias Astigerwe, Schloss Burtneck, Burtenigh, Burtneek) 
Būdiņmuiža (Budingen)
Carnikavas muiža (Zarnikau)
Cempu muiža (Cempmuiža, Zempen)
Cenas muiža (Zennhof) 
Embūtes viduslaiku pils un muiža (Bischofsburg Amboten, Amboten)
Endzeles muiža (Henselshof) 
Endzeliņa muiža (Endzeliņmuiža, Henselshof) 
Engelhartes muiža (Englārtes muiža, Engelhardthof) 
Engures muiža (Angern)
Ercoga muiža (Hercoga muiža, Herzogshof) Valgundes pagastā 
Eriņu muiža (Häringshof) 
Ernestmuiža (Ernesta muiža, Ernsthof) Kurmāles pagastā 
Esena muiža (Lielā muiža, Spilves muiža, Essenhof)
Ezermuiža Engures pagastā
Ežu muiža (Eschenhof) Vecpiebalgas novadā 
Ēbelmuiža (Ebelshof, Klatzoshöfchen)
Ēdoles muiža (Edwahlen, Edewalen)
Ēķina muiža (Eiķina muiža, Brosemoise, Heidenenshof)
Ēķupes muiža (Eckhof)
Ēnavas muiža (Ēnavu muiža, Ehnau)
Ērberģes muiža (Taubes muiža, Herbergen) 
Ērgļu muiža (Erlaa)
Ērgļu viduslaiku pils (Erlaa) 
Ērmaņu muiža (Hermannshof)
Ērzeļu muiža (Ersel) Jaunbērzes pagastā 
Ēveles muiža (Alt-Wohlfahrt)
Fabrikas īpašnieka muižiņa Rīgā 
Falcgrāves muiža (Glūdas muiža, Pfalzgrafen)
Feimaņu muiža (Feimany, Fehmen) 
Jūles muiža (Jūlesmuiža, Juliannenhof) Priekules pagastā 
Jūles muiža (Jūlesmuiža, Juliānas muiža) Rubas pagastā 
Jūles muiža (Julianenhof) Tērvetes pagastā
Jūlijas pusmuiža (Julienhof) Tīnūžu pagastā 
Kabiles muiža (Kabillen)
Kaibalas muiža un ūdensdzirnavas (Kaibel)
Kaives muiža (Kaiwen) Tukuma novadā
Kaives muiža (Kayenhof) Vecpiebalgas novadā
Kaldabruņas muiža (Kaltenbrunn)  
Kalešu muiža (Kališu muiža, Kalitzen)
Kalētu muiža (Kalleten)
Kalkūnes muiža (Kalkuhnen)
Kalna muiža (Kalnmuiža, Berghof) Vadakstes pagastā
Kalnamuiža (Kalnmuiža, Kalnsētu muiža, Berghof-Brotzen, Stahlbrücken) Saldū
Kalnamuiža (Kalna muiža, Berghof) Birzgales pagastā
Kalnamuiža (grāfa Pālena medību pils, Hofzumberge) Tērvetē 
Kalnamuižas ordeņa pils (Hofcumbergas pils, Tērvetes pilsdrupas, Schlosse zum Berge, Hof zum Berge) Tērvetē
Kalnciema muiža (Kalnzeem, Biringshof) 
Kalnciemmuiža (Friedrichsberg) Vidrižu pagastā
Kalnmuiža (Kalnamuiža, Kallenhof) Cēsīs
Kalnmuiža (Berghof) Jaunlutriņu pagastā 
Kalnmuiža (Kalna muiža, Kalnamuiža, Berghof) Jaunpils pagastā
Kapšu muiža (Kapschenhof)
Kareļu muiža (Kāreļu muiža, Karlshof, Karlsberg) Zaņas pagastā
Karlsberga muiža (Karlsbergu muiža, Karlsberģu muiža, Ružciema muiža, Rūšciema muiža, Karlsberg)
Karvas muiža (Korwenhof)
Kastrānes muiža (Upespils, Kastran)
Katrīnas muiža (Katriņas muiža, Catharinenhof) Salgales pagastā
Katrīnmuiža (Katarinenhof) Ķekavas pagastā
Katrīnmuiža (Lapiņmuiža) Mārupē
Katvaru muiža (Kadfer)
Kaucmindes muiža (Kauzmünde)
Kaugurmuiža (Kaugershof) Valmierā
Kaulaču muiža (Kaulices muiža, Kaulicu muiža, Kaulitzen) Remtes pagastā
Kaulu muiža (Franka muiža, Frankenhof) Rīgā
Kaupēnu muiža (Kaupēmuiža, Kaupenhof)
Kaupmuiža (Kaupenhof)
Kazdangas muiža (Katzdangen) 
Kazimirišķu muiža (Kasimirischek) 
Kazimirvāles muiža (Kazimirvaldes muiža, Kasimirswahl, Casimirswahl)
Kazupes muiža (Kasuppen)
Kažmeru muiža (Kažmēru muiža, Kažmēres muiža, Kasimirshof)
Kāķīšu muiža (Strazdes bērnunams, Kāķīšu patversme, Neuhof) 
Kāļu pusmuiža (Kalle) Jaunbērzes pagastā 
Kānberģa muiža (Kānberga muiža, Karnbek) 
Kāņu muiža (Kahnhof, Kannhof) Kabiles pagastā
Kāpurkalna pusmuiža (Kapershof, Würden)  
Kārklu muiža (Kārklumuiža, Karkeln) Bukaišu pagastā
Kliģenes muiža (Gustawsberg, Gustavsberg, Kliggermuise, Kreyschau, Kreuschau) Zaubes pagastā 
Klintu muiža (Klintenhof)
Klīvenumuiža (Klīvenu muiža, Kliwinhof) 
Klīves muiža (Klīvmuiža, Klievenhof)
Klosteres muiža (Klosteres-Aizputes muiža, Kloster-Hasenpoth)
Kļavkalna muiža (Kļavkalnu muiža, Klawekaln) 
Knauķes muiža (Knauķu muiža, Knaukenhof)
Kogulmuiža (Koguln)
Kokamuiža (Koku muiža, Kokumuiža,Tannhof, Dannhof, Kuaka) Vilces pagastā
Kokmuiža (Kokenhof) Kocēnu pagastā
Kokneses muiža (Gut Kokenhusen)
Kokneses viduslaiku pils (castrum Kukonois, Kokenhusen, Kukennoys, Cocanis, Cokenhuzen)
Kolberģa muiža (Goldbeck)
Konstantinovas muiža (Konstantinowo)
Korfa muiža Bauskā
Kornetu muiža (Korneta muiža, Schreibenshoff) 
Kosas muiža  (Kosenhof) Skujenes pagastā
Košķeles muiža (Luthershof, Ostrominsky, Osthof)
Krapes muiža (Kroppenhof)
Krāču muiža (Krahzen) Kuldīgā
Krāgaskalna muiža (Krageskaln; Kragenhof; Tūjas muiža) 
Krāslavas muiža (Kreslau)
Kreijas muiža (Kraienhof)
Krēgermuiža (Kules muiža, Krögershof) Rīgā
Krimuldas muiža (Kremon, Kremohn, Cremon) 
Krimuldas viduslaiku pils (Castrum Cremum, Cremon, Crammon, Kremon, Schloß Cremon)
Krišjāņa muiža (Krišjāņu muiža, Christianshof) Bērzes pagastā
Ķemeres muiža (Kemmershof)
Ķempēnu muiža (Ķempu muiža, Kempen)
Ķenziņu muiža (Kensingshof)
Ķeņču muiža (Ķeņķu muiža, Kenzhof) Džūkstes pagastā
Ķerkliņu muiža (Kerklingen)
Ķeveles muiža (Keweln) 
Ķēču muiža (Fossenberg) Nītaures pagastā
Ķieģeļu muiža (Ķieģeļmuiža, Kegeln)
Ķiles muiža (Ķiļu muiža, Killhof) Vircavas pagastā
Ķimales muiža (Ķimāles muiža, Kimahlen)  
Ķipēnu muiža (Eck)
Ķirbižu muiža (Kirbisch)
Ķirupes muiža (Kirupenhof)
Ķīļu pusmuiža (Kile) Tumes pagastā
Ķūķumuiža (Abavas muiža, Ķūķu muiža, Gut Abaushof) Irlavas pagastā 
Laidu muiža (Laiden)
Laidzes muiža (Laidsen)
Laimes muiža (Laimesmuiža, Jaunuan, Jaunuam) Vircavas pagastā
Lakstenes muiža (Hohenheide)
Lambārtes muiža (Lambertu muiža, Lambertshof)
Lamiņu muiža (Lammingen, Lievenhof) 
Langervaldes muiža (Riežu muiža, Langerwald)
Lantes muiža (Lantenhof)
Lapskalna muiža (Lapskaln)
Lasenbekas muiža (Lašupes muiža, Lassenbeck, Lasenbäck, Lysbeck)
Lašu muiža (Veclašu muiža, Tīzenhauza, Alt-Lassen)
Lašupes Meža muiža (Mežamuiža, Skrundas mežkunga muiža, Schrunden Forstei) 
Lašupes muiža (Laschuppen) 
Laukmuiža (Feldhof) Ārlavas pagastā
Laukmuiža (Lauku muiža, Vecā Lauku muiža, Feldhof) Jaunpils pagastā 
Laukmuiža (Feldhof) Šķēdes pagastā
Laukmuiža (Feldhof) Talsos
Laukmuiža (Laukumuiža, Lauku muiža, Feldhof) Vānes pagastā
Lauku Jaunā muiža (Jaunā Laukmuiža, Jaunā Lauku muiža, Neuhof) Jaunpils pagastā
Lauku muiža (Lielā Lauku muiža, Liellauku muiža, Feldhof) Vircavas pagastā
Lauku muiža (Laukumuža, Feldhof) Zaļenieku pagastā
Launkalnes muiža (Launekaln)
Lēdas muiža (Lēdu muiža, Lehden, Leden) Virbu pagastā
Lēdmanes muiža (Ledmanshof) 
Lēdurgas muiža (Loddiger, Letthegore) 
Lēnes muiža (Lēnes pusmuiža, Helenenhof) Auces novadā
Mazvilces muiža (Klein Wilzen)
Mazvirbu muiža (Klein-Wirben) 
Mazzalves muiža (Klein-Salwen)
Mazzantes muiža (Klein-Santen) 
Mākoņkalna viduslaiku pils (Padebešu kalna pils, Volkenburgas pils, Wolbenborch, Wolkenburg, Wolchenburg, Wolkinburg)
Mālkalnu pusmuiža (Mālkalna pusmuiža, Malekaln) Jumurdas pagastā
Mālpils muiža (Lemburg)
Mālpils viduslaiku pils (Schloß Lemburg)
Mālu muiža (Mahlenhof, Mahlemuische, Šaumaņa muiža) Džūkstes pagastā
Mālupes muiža (Mahlup)
Mārcienas muiža (Martzen)
Mednes muiža (Gut Medden)
Medumu muiža (Medņu muiža, Meduma muiža, Medemas muiža, Medemhof, Meddum)
Meijas muiža (Meiju muiža, Maihof)
Meldzeres muiža (Meldsern)
Menkuļmuiža (Memküll)
Meņģeles muiža (Altenwoga) 
Mercendarbes muiža (Mercendorfas muiža, Merzendorf) 
Mežamuiža (Meža muiža, Gut Buschhof) Jaunbērzes pagastā
Mežamuiža (Meža muiža, Mežmāja, Dietrichstein) Ugālē
Mežbenkava (Benkavas mežkungmuiža, Benkavas valsts meža muiža, Forstei Bankaushof)
Mežmuiža Limbažu Ozolainē
Mežmuiža pie Baldones  
Mežmuiža  (Forstei Rönnen) Rendā
Mežmuižas medību pils (Forstei) Saulkrastos
Mežotnes muiža (Mesoten) 
Mērsraga muiža (Mertenmuiža, Markgrafen, Marggrawen) 
Mēru muiža (Mehrhof) 
Miezītes muiža (Rātsmuiža, Rātes muiža, Stadthof, Ratshof, Mehsit)
Mikumuiža (Miķu muiža, Mickenhof) 
Miltiņu muiža (Miltiņmuiža, Dorotheenhof) 
Misas muiža (Mishof, Mißhof) Vecumnieku pagastā
Mīlītes muiža (Neuhall) 
Muižciema muiža (Muischezeem, Muischazeem)
Mujānu muiža (Mojahn) 
Mujānu viduslaiku pils (Muyan, Moyan, Maian, Mojahn) 
Muldavas muiža (Mildau) 
Murkužu muiža (Murkužmuiža, Murrikas muiža, Murrikas) Vidrižu pagastā 
Padones muiža (Padohnen)
Padures muiža (Paddern)
Pakalnu muiža (Pakalnmuiža)
Palsmanes muiža (Palzmar)
Palšu muiža (Palschen)
Pampāļu muiža (Pampeln)
Pamūšas muiža (Pommusch)
Papes muiža (Sesku muiža, Papenhof)
Pasienes muiža (Pasīnes muiža, Posīnes muiža, Posienes muiža, Posiń) 
Pastendes muiža (Postenden)
Pastmuiža (Pasta muiža, Klauenstein, Postmesiterhof, Wesselhof) Kokneses pagastā
Patkaizes muiža (Pakaišmuiža; Potkaisen; Podkaisen)
Patmalnieku muiža Mārcienā
Paulīnes muiža (Paulīnesmuiža, Paulinenhof) Bauskas novadā
Paures muiža (Paure) Saldus novadā
Pavasaru muiža (Pawassern)
Pāces muiža (Lielpāces muiža, Pahzen) Bauskas novadā
Pelču muiža (Pelzen)
Penkules muiža (Pankelhof) 
Pepermuiža (Peppershof, Pepermuish) 
Pēterfeldes muiža (Peterfeld) Auru pagastā
Pēterkalna muiža (Pēterkalnes muiža, Pēterkalnu muiža, Peterberg) Zaļenieku pagastā
Pētermuiža (Pēterīšu pusmuiža, Peterhof) Annenieku pagastā
Pētermuiža (Peterhof) Bauskas novadā 
Pētermuiža (Vecpienavas muiža, Mazpienavas muiža, Kalava muiža, Kalau, Peterhof) Džūkstes pagastā
Pētermuiža (Peterhof) Nīcas pagastā
Pētermuiža (Pēternieku muiža, Pētera muiža, Peterhof) Olaines pagastā
Pētermuiža (Peterfeld) Platones pagastā
Pētermuiža (Peterhof) Saldus novadā
Pētermuiža (Peterberghof) Tērvetes pagastā 
Pētermuiža (Peterhof) Valles pagastā
Pētertāles muiža (Petertal, Peterthal)
Pētervaldes muiža (Peterwalde) 
Pēterveides muiža (Vircavas jaunā muiža, Peterweide)
Pienavas muiža (Lielpienavas muiža, Pönau)
Pievikas muiža (Pewicken)
Pilkalnes muiža (Pilkaln) Pilskalnes pagastā
Pilsblīdenes muiža (Pilsblīdienes muiža, Blieden)
Pilskalnes muiža (Šlosbergas muiža, Schloßberg) Ilūkstes novadā
Pikalnes muiža (Piķukalna pusmuiža, Pikenhofa, Pikkukaln, Spenckhusenhof) 
Piksteres muiža (Pixtern)
Piķeļmuiža (Peikelhof)
Pilātu muiža (Pīlātu muiža, Pihlat)
Piņķu muiža (Pinkenhof) Babītes pagastā
Pīkstes muiža (Pīkstezeres muiža, Pixtenseehoff, Pikste, Blomberģes muiža)
Pīlādžbirzs muiža (Karleja pusmuiža, Ashgrowe)
Plānupes muiža (Planup)
Plāņu muiža (Planen) Zantes pagastā
Plātera dēla Teofila pils Krāslavā
Plāteres muiža (Weißensee)
Plepju muiža (Plēpju muiža, Pleppenhof)
Pleskodāles muiža (Pleskodahl)
Plieņu muiža (Plieņmuiža, Plenen, Plönen) 
Plostmuiža (Fahrenhof) Kalnciemā
Pļavmuiža (Pļavumuiža, Pļavu muiža, Plawen) Laucienes pagastā
Pļavnieku muiža (Plaueneck) Jaunpils pagastā
Pļavumuiža (Pļavu muiža, Wiesenhof) Zaļenieku pagastā
Pļuras muiža (Plurren) Kursīšu pagastā 
Pobužu muiža (Pobuschen) 
Podkāju pusmuiža (Podkājas muiža, Podekahje, Podekai) 
Podu muiža (Ikstrum, Ixtrum) Iecavas novadā 
Podzēnu muiža (Podzenes muiža, Podzemu muiža, Podsem) 
Pograničas muiža (Pogranicze)
Pokuminas muiža 
Popervāles muiža (Poperwahlesn, Pappe Arwalen, Popsh Erwalen)
Popes muiža (Popen)
Popes muižas vecā jeb medību pils
Popova muiža
Praviņu muiža (Prawingen)
Preiļu pils (Prele)
Pridiķu muiža (Pridiķa muiža, Fridrihmuiža, Friedrichshof) 
Priekules muiža (Preekuln)
Priekuļu muiža (Freudenberg) 
Princmuiža (Sprincmuiža, Erbprinzenhof, Prinzenhof) Snēpeles pagastā
Pučurgas muiža (Galandfeld) 
Puikules muiža (Puikeln)
Pulkarnes muiža (Pulkarn)
Pullēnu muiža (Pullandorf)
Purmsātu muiža (Pormsahten)
Purvumuiža (Purvu muiža, Neuhof) Gaiķu pagastā
Putnenes muiža (Putnēnmuiža, Puttnen) 
Puzenieku muiža (Pusseneeken)
Pūņu muiža (Puhnjen)
Pūres muiža (Puhren)
Ragumuiža (Ragu muiža, Ragenhof) Svētes pagastā 
Raiskuma muiža (Raiskum) 
Spraugas muiža (Spraugu muiža, Fragenhof)
Sprigauļu muiža (Sprigaules muiža, Wilhelminenhof)
Spriņģu muiža (Springen) 
Stalbes muiža (Stolben; Ikaten)
Stalšēnu muiža (Stalschen) 
Staļģenes muiža (Stalgen)
Stancmuiža (Konstanzenhof)
Startu muiža (Starta muiža, Stürcenhof)
Stāmerienas muiža (Stomersee)
Stelpes muiža (Stelpenhof)
Stienes muiža (Ulpisch) 
Stirnienes muiža (Sternjan)
Stirnu muiža (Stirnas muiža, Stirnen)
Stopiņu muiža (Stopiņmuiža, Stopiushof)
Strantes muiža (Strandhof)
Straumes muiža (Traumhofas muiža, Traumhof) Jelgavā
Strazdes muiža (Strasden)
Strazdumuiža (Strassenhof, Trastenhof)
Striķu muiža (Stricken)
Struteles muiža (Strutteln)
Stukmaņu muiža (Stockmannshof)
Stūru muiža (Stūrmuiža, Stuhrhof)
Sunākstes muiža (Lielsunākstes muiža, Gross-Szonnaxt)  
Suntažu muiža (Sunzel)
Superdentes muiža (Supurdentes muiža, Superintendentenhof) 
Susējas muiža (Lielsusējas muiža, Gross-Sussey, Vitenheimas muiža, Wittenheim-Sussei, Wittenheim-Szussei) 
Sustas muiža un ūdensdzirnavas (Susten)
Sužu muiža (Zušu muiža, Suschenhof, Susscehnhof) 
Sveķumuiža (Sveķu muiža, Swesten) Vecsaules pagastā
Sventes muiža (Jaunsventes muiža, Neu-Swenten)
Svētciema muiža (Neu-Salis)
Svētes muiža (Schwedthof) Līvbērzes pagastā
Svētes muiža (Lielsvētes muiža, Swehthof, Swethwald) Svētes pagastā
Svitenes muiža (Schwitten)
Šampētera muiža (Hof Champêtre, Prestinga, Prestiņa, Landendorfa, Ludekdorfa)
Šarlotes muiža (Charlottenhof) Jaunauces pagastā
Šarlotes muiža (Šerlatu muiža, Charlottenhof) Pūres pagastā
Šarlotes muiža (Charlottenhof) Vecumnieku pagastā 
Šēderes muiža (Schödern) 
Šēnberģu muiža
Šēnheidas muiža (Šēnheides muiža, Schönheyden)
Veclažas muiža (Veclažu muiža, Alt Laschen) Aizputes novadā
Veclīkupēnu muiža (Alt-Likoppen) 
Vecmēmeles muiža (Alt-Memelhof, Pranke)
Vecmoku muiža (Alt-Mocken)
Vecmuiža (Althof) Balgales pagastā
Vecmuiža (Althof) Ērgļos 
Vecmuiža (Sussikas) Salacgrīvas novadā
Vecmuižas meža muiža (Forstei Neugut) Vecumnieku pagastā
Vecoktes muiža (Alt Okten, Peweken) Durbes novadā
Vecpiebalgas muiža (Ores muiža, Alt-Pebalg)
Vecpiebalgas viduslaiku pils 
Vecplatones muiža (Alt Platon)
Vecsalacas muiža (Lielsalacas muiža, Alt-Salis) 
Vecsatiķu muiža (Alt-Saticken)
Vecsaules muiža (Alt-Rahden)
Vecsātu muiža (Alt-Sahten)
Vecsēlpils muiža (Alt-Selburg)
Vecsērenes muiža (Alt-Sehren)
Vecsmārdes muiža (Gross Schmarden)
Vecstēgules muiža (Stēgulmuiža, Steguhlen, Stegul)
Vecsvirlaukas muiža (Alt-Bergfried)
Vecvāles muiža (Alt-Sackenhof)
Veczvārdes muiža (Zvārdes muiža, Žvārdes muiža, Schwarden) 
Veismaņu muiža (Weißenstein)
Veldas muiža (Veldes muiža, Welden) Vaiņodes pagastā 
Vellamuiža (Vella muiža, Wellerhof) Vilces pagastā
Veļķu muiža (Hohenbergen) Vecpiebalgas pagastā
Veļķu muiža (Welkenhof) Vaidavas pagastā
Ventspils viduslaiku pils (Schloß Windau)
Veselavas muiža (Wesselshof) 
Veseļu pusmuiža (Wessel)
Vesterotes muiža (Garkalnes muiža, Langenbergen, Westerotten)
Vestienas muiža (Festen)
Vēdes muiža (Weden, Woden, Wehden)
Vērenes muiža (Fistelen , Fehren , Fehrenhoff)
Vērpju muiža (Werpenhof)
Vēršu muiža  (Vēršmuiža, Ochsenhof) 
Vētras muiža (Bewert Schwedhof)
Vibrokas muiža (Suddenhof, Sudden)
Vidrižu muiža (Widdrisch)
Vidrižu muižas mednieku namiņš