17.09.20

Sveķumuiža (Sveķu muiža, Swesten) Vecsaules pagastā

                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Agrāk pusmuiža, tagad tukša vieta, klajš lauks blakus Sveķu kapiem.

Adrese: Vecsaules pagasts