06.07.19

Raiskuma muiža (Raiskum)


                                                    (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                    (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
Muižas apbūve veidojusies Raiskuma ezera krastā 18.gadsimtā. Patreizējās mūra saimniecības ēkas pārsvarā celtas 19.gadsimta pirmajā pusē gar piebraucamo ceļu. Muižas kompleksā saglabājusies muižas pārvaldnieka māja ar apvalkdūmeni ("Svelmes"), dārznieka māja ("Brieži"). Otrā ceļa pusē kūts, stallis un klēts. "Brieži" savu vārdu ieguvuši pēc agrārreformas, kad ēkas un zeme piešķirta Latvijas armijas pulkvedim Briedim. 18.gadsimtā muiža piederēja J.K.fon Šrēderam. No 1842.gada tās īpašnieks ir Otto fon Fēgezaks un šīs dzimtas īpašumā tā paliek līdz 20.gadsimta sākumam. Pēc agrārreformas pilī ierīko mežniecības skolu. Otrā pasaules kara laikā te iekārtota vācu kara tiesa, bet padomju okupācijas armija ierīkoja kara slimnīcu. Vēlāk iekārtota internātskola, kurā dzīvoja ar poliomielītu slimojoši bērni. 1965. gadā uzcēla jaunu skolu, kungu mājā palika dzīvot skolas darbinieki. Dzīvojamā ēka kopā ar parku veido ansambli, kur terase un lokveida kāpnes vērstas pret Raiskuma ezeru. Izcili skaista vieta, bet terases neglābjami brūk kopā. Tās būtu jāglābj!

Neobaroka stilā celtā muižas kungu māja ir viena no nedaudzajām tā laika Vidzemes muižu celtnēm, kurām ir zināms projekta autors. Tas bija Raiskuma muižas īpašnieku radinieks un ilggadējs Vidzemes bruņniecības arhitekts Oto Reinholds fon Siverss. (D.Bruģis “Historisma pilis Latvijā”)
 

Adrese: Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, Raiskums