20.08.19

Lubejas muiža (Lubey)
                                  
                                       (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Interesanta 1860.gadā celta ķieģeļu ēka, kādas raksturīgas Gaiziņa apkārtnei, jo tur bija kvalitatīva māla ieguves vietas. Šobrīd redzams, ka ēkā kaut kad uzsākts remots, bet tagad liekas, ka viss apstājies. Agrāk  bijusi skola. 1962.gadā pēc septiņgadīgo skolu likvidācijas šeit palika 4-klasīgā Lubejas pamatskola,  kura pastāvēja līdz 1967. vai 1968.gadam, kad skolēnu trūkuma dēļ tika slēgta.

Muižas īpašnieki dažādos laika periodos bijuši – Tīzenhauzeni, Falkenbergi, Mengdeni, Krīdeneri, Manteifeļi. Pēdējā īapšniece bija rakstniece Eva Gētgena, Cēsu pilsēta priekšnieka  Frīdriha Gētgena meita.

Adrese:  Madonas novads, Liezēres pagasts, Lubeja