16.06.19

Bārtas muiža (Oberbartau)
                               (Bārtas muižas vieta fotografēta 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)
(Foto no Bārtas muzeja krājumiem)


Šodien par Bārtas muižu var runāt tikai kā par tās vietu, jo muižas ēku vairs nav un to vietā ir uzcelta Bārtas pamatskola. 1930-os gados Bārtas muižā bija iekārtots Latvijas bērnu palīdzības savienības atpūtas nams. Laikraksts “Rīts” 1937.gada vasarā raksta: “Tur patreiz no Rīgas un Liepājas vasaras atpūtā uzturas 24 mātes ar 47 bērniem. Šī iestāde domāta atpūtai trūcīgām mātēm, kuras nespēj pašas sev to sagādāt. Atpūtas mītnē mātes var uzturēties nešķirtas no saviem mazajiem. Bērni var būt vecumā no 1 mēneša līdz 6 gadiem.”

Adrese: Grobiņas novads, Bārtas pagasts, Bārta