19.11.16

Budenbrokas muiža (Skuju Pālenu muiža, Schujenpahlen)                                             (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muiža celta 19.gadsimtā. Pēdējais muižas īpašnieks grāfs Mellins. Pirms tam muiža piederējusi gan Koskuliem, gan Pāleniem, kas atzarojušies no Koskulu dzimtas. Latvijas brīvvalsts laikā te atradusies Burtnieku virsmežniecības kanceleja.
G. Budenbroks (1758-?) - Vidzemes likumu redaktors dzimis Budenbrokā.

Adrese: Kocēnu novads, Dikļu pagasts, Budenbroka