19.06.19

Vadakstes muiža (Waddax)

                                          (Fotografēts 2013. gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                            (Vecā kungu māja, fotografēts 2019.gadā)

                                                            (Vecā kungu māja, fotografēts 2022.gadā)
 

                                                                 (Fotografēts 2021.gadā, V.S. foto)

Muiža veidojusies 16.gadsimtā. To kā lēni ar 11 pusmuižām 1593.gadā saņēma Kristofs fon Bistrams. Pirms tam īpašumi piederējuši hercoga Gotharda fon Ketlera sievai hercogienei Annai.  Bitrams toreiz bija Mītavas pilsungs. Bistramu dzimta saglabāja Vadakstes muižu savā īpašumā līdz pat agrārajai reformai 1920.gadā. Pie muižas īpašumiem piederēja arī Benkavas pusmuiža ar ļoti skaistu parku, Sakumuiža, Ģiltenes un Kalna pusmuiža un valsts meža muiža Mežbenkava. Jaunā kungu māja celta par godu jaunā barona Paula fon Bistrama kāzām ar E. Fon Bēru. Tā uzbūvēta laikā no 1911.-1914.g. neoklasicisma stilā pēc arhitekta L.Reinīra projekta. Lidz tam Bistrami apdzīvojuši nelielu ēku iepretim jaunajai pilij. Vecā ēka saglabājusies līdz mūsdienām. 1920-os gados pilī iekārtots pagasta nams, bibliotēka un skola.  Muižai piederēja arī vējdzirnavas, ūdensdzirnavas (pēc 1920.gada tās piederēja Neimanim, vēlāk Briedim), koku zāģētava un spirta brūzis.

Jaunajā pilī saglabājusies halle ar jūgendstila kamīnu un plašas koka kāpnes uz 2. stāvu. Ovālajā zālē nišās podiņu krāsnis ar kolonnām malās. Tagad ēkā darbojas Vadakstes pamatskola.

Pie Vadakstes Priedulas baznīcas 1826.gadā būvēta baronu bistramu kapliča. Viens no šeit apbedītajiem Bistramiem ir Aleksandrs fon Bistrams, kurš nošauts 1905.gada nemieru laikā, kad viņš steidzies aizstāvēt Sesavas mācītāju no iebrucējiem. Viņš bija ģeologs un filozofijas doktors. (I.Ančevska, I.Haruna “Saldus novads”)

Adrese: Saldus novads, Vadakstes pagasts, Vadakstes pamatskola