28.06.19

Spāres muiža (Sparenhof; Samsky) Amatas novadā

                                             (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                    (Fotografēts 2017.gadā, V.S. foto)
 

                                                                (1905.gada foto)


Spāres muiža ierīkota 1669.gada beigās. Muižas kungu māja celta 19. gadsimtā. Savu tagadējo izskatu ieguvusi 20.gadsimta sākumā, kad tā atjaunota pēc izpostīšanas 1905. gada revolūcijas laikā. Saglabājušās ēkas: magazīna, ledus pagrabs, stallis, šķūnis, putnu māja, kalpu māja, pārvaldnieka māja, klēts un citas ēkas. No 1582. gada muižu apsaimniekoja fon Penkofsku dzimta. Vēlāk muižas īpašnieks bijis Lēmanis Sparre. No viņa uzvārda Spāres muiža ieguva savu latvisko nosaukumu, bet vāciski tā dēvēta gan par "Sparenhof", gan "Samsky". Pēc tam īpašnieki mainījušies līdz 17.gadsimta beigās zviedru valdības veiktās redukcijas gaitā Spāres muiža pārtapa par kroņa muižu - valsts īpašumu. 1798. gadā Krievijas cars Pāvils I muižu uzdāvināja galma padomniekam Karlam Juliusam fon Šubertam. Šubertu dzimtas īpašumā Spāres muiža atradās līdz pat agrārreformai 1920.gadā. Pēc agrārreformas 1922.gadā iekārtota Spāres speciālā skola, kas darbojas arī šodien.


Adrese: Amatas novads, Amatas pagasts, Spāre