19.11.19

Taurkalnes muiža (Tauerkaln, Mežmuiža, Meža muiža; Waldhof)
                                         (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Mežainajā apvidū Kurzemes hercogistes laikā ierīkotas vairākas manufaktūras. Vēl 20.gadsimta 40-os gados mežā ap 10 km no Mežmuižas atrastas pamatu atliekas un domājams, ka tur bijis darvas ceplis. Bijusi arī linaustuve un zāģeru gateris, kurā izstrādātos kokmateriālus liellaivās sūta uz ostām, kur tos labprāt pērk holandieši. 1701.gadā uzcelts viens no diviem Mežmuižas ērberģiem un ķieģeļi esot vesti no Vecmuižas (Vecumnieku) cepļa. Bijis ābeļdārzs, gara aleja un ozolu un kļavu stādījumi. Darbojies gateris un linu austuve. Pēc mežsaga vārda nosaukta mežsargu māja “Abiķi”. Mežsargi dzīvojuši arī “Sarkangalvjos”. 19.gadsimtā Mežmuiža kļūst par rentes muižu un taja audzē liellopus tirgum. To pārvaldīja kāds baltvācietis. Vēlāk to rentējis Krišus Mucenieks. (A.Zaļaiskalne “Valles pagasts”, 2002)

1971.gadā novadpētnieks Žanis Skudra apmeklējis šo vietu un raksta savā grāmatā "Okupētās Latvijas dienas grāmata": “Kādā vecā muižas ēkā motora dzirnavas un zāģētava, bet pie pašas lecavas upes kāda cita liela muižas ēka ar „glāžu" jumtu. Tā ir pilnīgi pamesta, un tanī neviens nedzīvo. Liekas, te dzīvojis agrākais dzirnavu īpašnieks. Tas laikam nomiris, un viss palicis — ar gultām, skapjiem un citu iedzīves inventāru. Var teikt — viss palicis tā, kā stāv. Pat pie galda, var redzēt, ir ēsts, te vēl visi saimniecības trauki. Bet tas jau tā stāvējis ilgāku laiku, jo no caurā jumta vietām griesti jau iegāzušies, sienām apmetums krīt nost, uz kāpnēm, kas ved augšstāvā, no lielā manteļskursteņa sagāzusies vesela kaudze mālu. Bēniņos vēl veci ratiņi, un vesela kaste nagliņu, vecas zirgu lupatu segas, koka dreija (virpa). Apakšstāvā ap gultu eglītes — varbūt, šai gultā saimnieks izbeidzis savu mūžu. Bet uz galda kārbiņā daudz izpīpotu papirosu galu. Skapī steļļu atspoles, nītis, un vēl šādi tādi papīri, dziesmugrāmatas, baznīcas dziesmu lapiņas. Dažā vietā mantiņām no griestiem sagāzušies virsū gruži.” 

Adrese:  Vecumnieku novads, Valles pagasts, Mežmuiža