29.12.15

Kārtūžu muiža (Schöneck)                                       (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Kādu laiku muižas īpašnieks bijis barons Viktors Fitinghofs.
Otrā pasaules karā pie Kārtūžu muižas notikušas kaujas. Te izcilu uzvaru guva majors Reinholds ar savu bataljonu. /Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā. 11.sējums (1993)/

Adrese:  Siguldas novads, Mores pagasts, Kārtūži