30.06.19

Sāruma muiža (Ubbenorm-Sarum)

                                         (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1870. gadā Baumaņu Kārlis (skolotājs un jaunlatviešu sabiedriskās kustības darbinieks, viens no pirmajiem latviešu komponistiem un latviešu profesionālās mūzikas pamatlicējiem, satīriskā izdevuma “Dunduri” līdzstrādnieks, dramaturgs un dzejnieks) salaulājās ar Sāruma muižas rentnieka Ferdinanda fon Vites meitu Mariju Karolīni Elizabeti.

Šodien no Sāruma muižas nekas vairs nav saglabājies, tikai koku aleja, kura ved uz tās vietu, kur tagad atrodas vēlāk būvētas ēkas. Toties kādā no kaimiņmājām dzīvo Sāruma muižas īpašnieku mazmazmazmeita.


Adrese: Limbažu novads, Limbažu pagasts, Kaijciems