21.08.19

Lutriņu muiža (Luttringen)
                                     (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)
1633.gadā hercogs Jēkabs saņēmis pārvaldīšanā vairākas muižas, kas bijušas hercoga Vilhelma daļā. To vidū arī Lutriņus. Atgriezies no poļu-zviedru kara gūsta pēc 1660.gada, hercogs pievērsies izpostīto uzņēmumu atjaunošanai. Atjaunojis arī Lutriņu dzelzs manufaktūru, kura atradusies pie Cepļu majām. Te lēja lielgabalus, lielgabalu lodes un pavardu plates. Viņš izveidojis arī salpetra vārītavu un vēl tagad saglabājies “Sārmu” māju nosaukums. Te bijusi arī kālija un ziepju varītava. Muižā audzētas spāņu smalkvilnas aitas, kuru vilna nodota Baldones austuvē. Bijusi arī zirgu audzētava, kuri te audzēti tikai hercoga priekam. Pēc Kurzemes hercogistes sairšanas Lutriņi kļuva par valsts muižu.
Muižas dzīvojamā ēka atrodas Skolas ielā 2. Tā gan vairs pēc muižas ēkas neizksatās, jo kādam savulaik bijusi “gaiša” iedeja to aplikt ar baltiem padomju ķieģeļiem.  Lutriņu skola iekārtota bijušajā muižas zirgu stallī, kam 1965.gadā piebūvēts otrais stāvs. No 1920.gada līdz 1965.gadam skola atradusies muižas dzīvojamā ēkā.

Adrese: Saldus novads, Lutriņu pagasts, Skolas iela