22.08.19

Saldus ordeņa pils un muiža (Frauenburg)


                                          (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                                               (1910.gads)

Saldus pils bijusi ordeņa saimniecības pils, kas 15.gadsimtā bijusi pakļauta Kandavas fogtam, bet 16.gadsimtā - Kuldīgas komturam. J. G.Arnts uzskata, ka pils celta 1241.gadā, bet šis celšanas gads nav dokumentāri pierādāms. Rakstītajos avotos Saldus pils pirmo reizi parādās 1411.gadā. 1659.gada kara laikā zviedri Saldus pili izlaupīja un izpostīja. Bet 1660.gadā pilī dzīvoja hercogs Jēkabs ar ģimeni.
18. gadsimta vidū J. G. Arnts savā piļu sarakstā par Saldus pili atzīmējis: "Frauenburga Zemgalē pie Daunes upes, latviski Salde, kur vēl stāv zviedru nopostītie mūri."
19.gadsimta 20-os gados Saldus pilsdrupu mūri virs zemes vairs nav bijuši. Pilsvieta 19.gadsimtā bija ar velēnām apaudzis uzkalniņš blakus kroņa muižas ēkām, bet pēc 1939.gada - blakus Saldus slimnīcai.


Saldus muižas ēka atrodas Saldus pilsētā, Slimnīcas ielā Nr.3, 20 m uz D no slimnīcas dīķa.
Ēka celta 18. gadsimtā.
Tā bijusi valsts muiža. Muižas pārvaldnieks kādu laiku bijis Filips fon Bērs. 17.gadsimtā Saldus muiža zviedru pasta ceļā minēta kā viena no pasta stacijām.
Saldus muižas saimniecībā ietilpa vairākas saimniecības ēkas, klētis, šķūņi, dzirnavas. 1909.gada jūnijā te norisinājās pirmā lauksaimniecības, rūpniecības un mājturības izstāde Saldū, kuru apmeklējuši 5000 cilvēku. Muižas nomnieks Auzens laukumu un telpas izstādei iznomājis bez maksas.
Pirmā pasaules kara laikā muižā bija izvietota vācu karaspēka saimniecības daļa un tur bija uzbūvēta augļu un saķņu žāvētava ar modernu kanālu sistēmu un kalti.
1920.gadā muižā tika ierīkota Saldus slimnīca. 1939. gadā paplašināta un pārbūvēta (izbūvēts otrais stāvs un divstāvu piebūve), pielāgojot slimnīcas vajadzībām. Tolaik tā esot bijusi modernākā slimnīca valstī.  (I.Ančevska, I.Haruna “Saldus novads”) No 1939. līdz 1971. gadam ēkā atrodas Saldus rajona centrālā slimnīca. Pēc slimnīcas jaunās ēkas uzbūvēšanas 1971. gadā, ēkā atrodas terapijas un infekciju slimību nodaļas.
  

Adrese: Saldus, Slimnīcas iela, Slimnīcas teritorija