18.08.19

Bučauskas muiža (Butzkowsky)                                        (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                               (20.gadsimta pirmās puses foto)
 

Sākotnēji muižas īpašnieks bija Vilhelms fon Rēbinders. No Rēbinderiem muižu nopirka Līvenu dzimta, kas tajā saimniekoja līdz agrārajai reformai.

Muižas apbūve veidojusies 19. gadsimtā Bruņu ezera krastā. Tajā iekļaujas un ir saglabājušies staļļi, divas laukakmeņu mūra saimniecības ēkas un kungu māja -  neogotikas stila ēka. Padomju okupācijas laikā līdz 60-iem gadiem muižas ēkā bija iekārtota skola, vēlāk sovhoza dzīvokļi un patērētāju savienības veikals, tagad dzīvokļi. Ēka atrodas nožēlojamā stāvoklī.


Adrese: Madonas novads, Dzelzavas pagasts, Bučauska