10.06.19

Dižkrēslas muiža (Groß-Kreslen)                                       (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pēdējie 1939.gadā te dzīvojuši Volfi – Fridrihs Georgs Ferdinants Volfs (Wolff), dzim. 1888. g. 5. Jūlijā Asaros un Otilija Volfs (Wolff), dzim. Bokē, dzim. 1890. g. 1. aprīlī Rīgā.

1950-os gados te bijusi liellopu ferma. Šodien pilnīgi pamests zemes nostūris – neapdzīvots, aizaudzis, bez ceļiem. Palikušas dažu ēku atliekas un saskatāms kaut kas līdzīgs parkam. Pat grūti iztēloties, kā te izskatījies labākos laikos.
 Adrese: Kuldīgas novads, Rumbas pagasts