20.08.19

Krusātdrogas muiža (Krussat-Drogen, Krussatten)

                                       (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pēc 1905.gada notikumiem Kazdangas barons Manteifelis Krusātdrogas pusmuižu neatjaunoja, bet ieveda Pomerānijas bezzemniekus un izveidoja vācu koloniju. 1939.gadā vācieši repatriējās. Bijušajā muižas pārvaldnieka mājā 20.gadsimta sākumā bija vācu 1.pakāpes pamatskola, bet pēc vāciešu aizbraukšanas – Krusātu skola (1939-1960). Uz DA no skolas ir bijušās muižas lopu kūts, uz R – Krusātu parka paliekas.
 
Adrese: Aizputes novads, Kalvenes pagasts, Krusāta