30.06.19

Sesiles muiža (Sesillen)

                                           (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)                                                                    (Fotografēts 2017.gadā, V.S. foto)
 


Sesiles muižas īpašnieki sagabājuši savas tiesības uz šo īpašumu 11 paaudzēs, sākot no 1462.gada. Pirmais tās īpašnieks bija Johans fon der Brinkens.  1775.gadā hercogs Pēteris bija izsludinājis lēni par atbrīvotu, jo Sesiles baronu tiešie mantinieki pa vīriešu līniju bija izmiruši. Brinkeni vērsušies ar protestu pie Polijas karaļa un 1776.gadā viņš atcēla hercoga rīkojumu un izludināja Sesili par privātu valdījumu. Iespējams, lai saglabātu muižu fon Brinkenu rokās, Juliana Luize fon Brinkena bija spiesta precēties ar savu tēvoci Heinrihu Johanu. 1878.gadā nomirst viņu mazdēls, kuram nebija vairs mantinieku un muiža nonāk Karla fon Mēdema rokās. Šajā laikā te tika ierīkots gateris, ķieģeļu ceplis, tvaika, vēja un  ūdensdzirnavas, krogi. 1908.gadā par Sesiles īpašnieku kļūst Kristofs fon Šrēders. Viņš muižu nodeva pilnvarnieka un kolonizatora Silvio Bredriha rokās, kurš te izveidoja plašu no Krievijas ievestu vācu koloniju. Sesiles centrs tika sadalīts iebraucējiem. Velāk muiža nonāca pagasta valdījumā un te iekārtoja pagasta namu.  Sesiles muižas dzīvojamā ēka celta 16. un 17.gadsimtu mijā, vairākkārt pārbūvēta. Bijis arī izveidots parks ar dīķi. Netālu ir kapsēta, kuru sauc arī par Sesiles kungu kapiem, kur apbedīta Brinkenu dzimta. (I.Ančevska, I.Haruna, Saldus novads)

Vēl nesen Sesiles muižā bijusi  Sātiņu ciema bibliotēka.

Adrese: Saldus novads, Novadnieku pagasts