08.05.20

Vinterfeldes muiža (Vinterfeltes muiža, Winterfeld)
                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Barona Zīversa īpašums. Skrīveru muižas pusmuiža jeb lopu muiža. 1930-os gados tur bijusi nespējnieku patversme, par ko raksta arī 1936.gada “Brīvā zeme”: “Nespējnieku patversme izbūvēta pie bij. Vinterfeldes pusmuižas; namā ērtas telpas. Nespējnieku garīgās dzīves vajadzībām ierīkots radiouztvērējs ar skaļruni, abonē arī laikrakstus. Patversmē pastāv kopgalds. Patreiz namā novietoti 19 nespējnieki.
Padomju okupācijas gados – kolhozs “Parīzes komūna”.

Adrese: Skrīveru novads