07.07.19

Pētermuiža (Vecpienavas muiža, Mazpienavas muiža, Kalava muiža, Kalau, Peterhof) Džūkstes pagastā

                                        (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pats Pētermuižas vārds rāda, ka tās izveidošanās saistīta ar hercoga Pētera valdīšanas laiku. Līdz hercoga Pētera laikiem jeb 18.gadsimta beigām tā bija neliela muižiņa, kura sastāvēja tikai no 2 mājām – Rogas un Kundziņi. Taču ap 1780.gadu to izveido par kārtīgu muižu, tai pievienojot daļu Pienavas māju un visus Lanceniekus. Toreiz tā saukusies garā vārdā – Pētera - Baltā – Vērpju muiža. Kādu laiku muižā dzīvo arī kāds no fon Drahenfelsiem. (J. un K.Straubergi, “Džūkste – pagasta un draudzes vēsture”)

1921. gada 15. jūlijā muižas rentnieks bijis Ansis Kapostiņš. LR laikā, kā atceras vietējie iedzīvotāji, muižas centrs piešķirts diviem Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem - Pūram un Drupalam. Džūkstenieki un pienavnieki zina arī stāstīt, ka muižas kungu māja esot bijusi skaista, ar lielu zāli, balkonu un verandu, bet virtuvē bijusi skaista  maizes krāsas. Diemžēl tas viss vairs nav apskatāms, jo Otrā pasaules kara laikā muiža, tāpat kā apkārtējās saimniecības, nodedzināta. Izmantojot vecās dzīvojamās ēkas būvapjomus, 60. gadu sākumā izbūvēts kolhoza klubs, kantoris, veikals un dzīvokļi. 60. gados muižas apbūves teritorijā uzbūvētas arī divas dzīvojamās ēkas. Klēts pārbūvēta par dzīvojamo ēku. 80. gados muižas kungu māja  nodegusi kāda ģimenes strīda laikā, tad atkal tā izremontēta. (Tukuma novada kultūrvēsture, 4.sējums)  
 
 Šobrīd Pētermuižas ēkas it kā daļēji apdzīvotas, bet apkārtne diezgan nolaista, aizaugusi. Uz kāda ceļa, kurš tagad vairs nekur neaizved, vēl nedaudz saglabājies sens bruģis.
 
Adrese: Tukuma novads, Džūkstes pagasts, Pēteri