09.07.19

Dandāles muiža (Dannental, Danental)

                (Aptuvenā muižas vieta, fotografējot to no pretējā Lielupes krasta Tetelē, fotografēts 2019.gadā)
(Aptuvenā muižas vieta, fotografēts 2019.gadā)
   (Aptuvenā muižas vieta, otrā upes krastā redzams Tetelmindes muižas tornītis un skola, fotografēts 2019.gadā)

                                               (ceļš, kurš varētu aizvest bijušās Dandāles muižas virzienā)

                                       (vēl kāda ēka, kas varētu būt saistīta ar muižu, fotografēts 2021.gadā)

 

Privātmuiža.  Tai piederēja vairāk zemes nekā Staļģenes muižai, bet lielākoties tie bija meži. Dandāles muiža nekļuva tik populārā kā Staļģenes muiža. Varbūt tāpēc, ka tās īpašnieks Hermanis fon Bahs tur nedzīvoja. Viņš dzīvoja citā savā īpašumā – Apguldes muižā.  Dandāles muižu nopostīja Pirmā pasaules kara laikā.

1957.gada izdevums “Kur plūst Lielupe” raksta, ka “tieši pretī Teteles muižai, Lielupes kreisajā krastā, atrodas Dandales muižas drupas. Muiža bijusi barona Baha īpašums.” Mūsdienās gan izskatās, ka tur vairs nav pat drupu. Var nojaust aptuveno muižas vietu un ceļu, kas uz to vedis. Vecajās kartēs redzams, ka ceļa malā bijis arī Dandāles krogs, šur tur figurē arī Dandāles mācītājmuižas nosaukums.
1936.gada “Zemgales balss” raksta: “Teātra izrādi rīko Vecsvirlaukas aizsargu nodaļa 31.maijā Dandāles muižā. Izrādīs K. Miķelsones komēdiju „Jāju dienu, jāju nakti". Režiju vada V.Ansons.
Deja sāksies plkst 17, teātra izrāde plkst. 19:30. Pa izrādes laiku deju pārtraukums. Lietainā laikā deja būs telpās. Spēlēs pūtēju orķestris.”

Savukārt “Zemgales komunists” 1941.gadā raksta sekojošo: “No 22 Vecsvirlaukas pagasta nespējniekiem 9 novietoti bijušā Dandales muižā, kur tie dzīvo ļoti sliktos apstākļos. Vispirms jau pati mītne ieslēgta mēslu un atkritumu lokā, tā kā tai grūti pat piekļūt. Ieejot telpās, liekas neticami, ka šeit dzīvo cilvēki: sienas melnas un apkvēpušas, pārklātas zirnekļu tīkliem, ārdurvis pa daļai pussagāzušās un neaizveramas. Bēniņos dažādi viegli degoši atkritumi, kas var izsaukt ugunsgrēku, jo arī skurstenis nodrupis līdz pat jumtam. Jumts caurs, un vasarā lietus brīvi ieplūst dzīvojamās telpās. Izjautājot pašus nespējniekus, tie sūdzējās, ka par februāri nav saņemta paredzētā mēnešmaksa, kādēļ daudzi nonākuši neapskaužamā situācijā. Pagasta izpildkomiteja paskaidrojusi, ka neesot līdzekļu pabalsta izsniegšanai. Grūtības sagādā arī pabalsta saņemšana, jo pēc tā jāiet 4 km, bet daudzi nespējnieku nama iemītnieki nav spējīgi šo attālumu veikt. To izmanto spēcīgākie un par naudas atgādāšanu prasa atlīdzību. Tāpat izpildkomiteja nerūpējas par nespējnieku nama malkas sastrādāšanu, kaut gan nespējnieki paši to nespēj veikt. Nespējniekiem nav pieejama ne pirts, ne vanna., tādēļ tie spiesti dzīvot pilnīgā netīrībā. Vai pagasta izpildkomitejai nebūtu laiks saprast, ka sociālistiskā valstī ikvienam pilsonim jānodrošina cilvēciski dzīves apstākļi, ka sen jau laiks izlabot fašistiskā režīma kultivēto netīrību un nolaidību nespējnieku namos.” (te nu gribas pasmieties, kas tad tieši ir kultivējis netīrību, nekārtību, nolaidību, ja ne komunistu režīms)


Adrese: Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts