26.06.19

Mūrmuiža (Mūrumuiža, Gemauerthof, Mura) Vilces pagastā                                                                                                (Fotografēts 2019.gadā)Mūrmuižas ēka celta 19.gadsimta vidū, bet gadsimta beigās tai uzcelts otrais stāvs. Pirmā pasaules kara laikā te bijusi lazarete un tās tuvumā vācu karavīru kapi, virs kuriem padomju okupācijas laikā tika uzcelta cūku kūts (tagad tā nojaukta). Pēc agrārreformas Jelgavas slimokase te ierīkoja bērnu vasaras atpūtas vietu un to nosauca par Ziedkalni (nejaukt ar apdzīvoto vietu Ziedkalne, kura ir netālu). 1929.gadā ēkā atklāja bērnu sanatoriju. Padomju okupācijas gados te bija Ausmas ciema MTS. Bet tagad ēka ir pilnīgi pārbūvēta un tajā ir pansionāts garīga rakstura invalīdiem. Bijušajā staļļu ēkā ierīkota direkcija. Māja “Rūķīši” ir bijusī muižas smēde.
2009.gada jūnijā Jelgavas tiesa garīgi slimo jauniešu sociālās aprūpes centra "Ziedkalne" bijušajam direktoram, bijušajam Vilces pagasta padomes deputātam Andrejam Nīmanim par netiklām darbībām ar mazgadīgām personām piesprieda trīs gadu cietumsodu. (no zz.lv; tvnet.lv)

Zviedru laikos Mūrmuižas pils vietā bijusi bruņinieku pils. Upes pretējā krastā bijis sieviešu klosteris. Nostāsti vēsta, ka pili un klosteri savienojusi pazemes eja, pa kuru bruņinieki gājuši ciemoties uz klosteri. (S.Rusmanis “Zeme starp Rundāli un Tērveti”)
Ieteiktu pansionāta jeb pagasta vadībai pie pansionāta izlikt kādu informatīvu stendu ar informāciju par muižas vēsturi, lai ceļotājiem nebūtu lieku konfliktu ar darbiniekiem, kuri nevēlas savā teritorijā ielaist ceļotājus, lai gan pie tās nav neviena aizlieguma ieiet vai iebraukt. Ir tik daudz jauku piemēru no citiem pansionātiem, kuri ierīkoti muižu ēkās un kurus var apmeklēt un pat iepazīties ar muižu vēsturi. Noteikti tas interesētu pansionāta iemītniekus un veicinātu viņu socializēšanos un radītu saikni ar ārpasauli. Viņi ir ļoti atvērti un jauki cilvēciņi, kuri alkst pēc ciemiņiem.

Adrese: Jelgavas novads, Vilces pagasts,  Mūrmuiža