23.10.20

Namiķu pusmuiža (Namiken) Ozolnieku novadā

                                             (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Saglabājušies seni  ozoli, dīķis. Muižas teritorija – privātīpašums.

Adrese: Ozolnieku novads, Salgales pagasts (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit –   56.637105, 23.940033 )