02.07.19

Ruckas muiža (Rutzky) Cēsīs                                            (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                       (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

                                                                       (Fotografēts 2024.gadā, V.S. foto)Ruckas muižas ēkas celtas 18. gadsimtā un pārbūvētas līdz 20. gadsimta 60-iem gadiem. Pirmā pasaules kara laikā muižas ēkās atradās cara armijas lazarete. Kad muiža 1919.gadā nonāca Latvijas valsts īpašumā, uz to pārcēlās Latvijas dzelzceļa 3. iecirknis (1925), vēlāk tika ierīkota dzelzceļnieku bērnu sanatorija. 1952.gadā muižā sāka darboties tuberkulozes slimnīca "Rucka". Tuberkulozes slimnīca 2005.gadā tika slēgta, taču īpašums joprojām bija Veselības ministrijas valdījumā. 2007.gadā bija ierosinājums Ruckas muižu nodot privatizācijai, taču Cēsu domes deputāti šo ierosinājumu noraidīja un nolēma objektu paturēt pilsētas īpašumā. 2011.gadā to savā īpašumā pārņēma Cēsu novada pašvaldība un tagad tur ierīkots amatnieku un mākslinieku centrs.

Ruckas muižas apbūves komplekss un parks ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Muižas parks ir Cēsu ģeogrāfiskais centrs.

Muiža rakstiskajos avotos pirmo reizi minēta jau 1577.gadā kā daļa no Cēsu birģermeistera Sebastiana Detmera īpašumā piederošās zemes. Muižas nosaukums cēlies no poļu muižnieka Rucka uzvārda (Rutzky), kas savā īpašumā muižu ieguva 1584.gadā. Muižas kompleksā ir dzīvojamā ēka, parks, pārvaldnieka māja, sarga māja, kalpu māja un labības noliktava.
"2016.gada 21.novembra naktī Ruckas mākslas rezidenču centra ēkā Cēsīs izcēlās ugunsgrēks. Kā norāda centra vadītāji Kaspars un Ieva Gobas, patlaban svarīgākais ir nostabilizēt situāciju ēkā, apjaust ugunsgrēka radītos zaudējumus un sākt strādāt, lai rezidenču centrs pēc iespējas drīzāk atsāktu darbu", vēsta portāls cesis.lv

Adrese: Cēsis, Piebalgas iela, Ruckas parks