19.05.20

Kāpurkalna pusmuiža (Kapershof, Würden)

                                                             (2019.gada foto)

Jaunpiebalgas muižas pusmuiža.

Jēkabs Ozoliņš savos „Skatos pagātnē" par Kāpurkalnu  saka sekojošo: „Arī mūsu Kāpurkalns senāk bija muiža, ko vācieši dēvēja par „Würden", un 1593. gadā šo nopirka kāds Johans Felkerzams. Cīņā pie Vezenbergas poļi viņu nosita un viņa muižu pievienoja Piebalgai. Viņa pēcnācējs Veinholds Johans Felkerzams dabūja 1672. gadā no Vec-Piebalgas Kāpurkalna vietā apmēram  2 arklus zemes, ko viņš pievienoja Veļķu mui žai. Vēl 1699. gadā pie Kāpurkalna notur tirgu un tam ir savs krogus, bet par Felkerzamu muižu Kāpurkalnu tad droši vien vairs nebūs saukājuši, jo Felkerzami jau sen tur vairs nedzīvoja un tas arī jau sen vairs nebija Felkerzamu īpašums."

1923.gada presē vēl teikts: “Kārļa Kļaviņa tēva tēva Spiča māsa Marija Kļaviņa, kas mirusi priekš dažiem gadiem  90 gadu vecumā, zinājusi stāstīt, ka viņas māte Katrīna redzējusi tagadējo Kāpurkalnu būvējam; akmeņus būvei ņēmuši no vecās pils drupām; turpat ņemti akmeņi arī Zoseēna muižas ēku būvēm, kā arī apkārtējo zemnieku vajadzībām. Tagad tur akmeņu maz atlicis un pils pamati diezgan grūti vērojami.”

Adrese: Jaunpiebalgas novads, Zosēnu pagasts