28.10.20

Slampes muiža (Schlampen)

 
                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Slampes pagastā ietilpa divas muižas - Slampe un Vīksele.
Slampes muiža atradusies pie tagadējām mehāniskajām darbnīcām. Dažas celtnes saglabājušās un tiek izmantotas par dzīvojamām ēkām. Slampes muiža bija valsts jeb kroņa muiža, tas ir, tā atradās Kurzemes
hercoga īpašumā. 1922.gadā muižu rentēja kāds Glāzers, kam 1922.gada zemes reformas laikā iemērīja 150 pūrvietas un muižas centra ēkas. Izveidojās arī 11 jaunsaimniecības 8-11 ha platībā: "Grantiņi". "Mazpuikas", "Bandenieki", "Brasliņi", "Stelpas", "Pakalniņi", "Glāzeri", "Jaunglāzeri". Aptuveni 20 ha atstāja tā saucamajai apbūvei. Šo zemes platību izdalīja amatniekiem un dzelzceļniekiem 1 ha katram. Tā sāka būvēt Slampes centru - "Upmaļi", "Sedlenieki", "Akmentiņi", "Šiliņi", "Podiņi". Slampes muižai bija 626 pūrvietas zemes, bet muižas šķūnis atradās valsts zemju inspektora rīcībā. 1939 gadā ir ziņas, ka Slampes muiža sadalīta 14 vienībās. (Tukuma novada kultūrvēsture, 2.daļa, 1997)

Adrese: Tukuma novads, Slampes pagasts, Slampe (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit - 56.851499, 23.290415 un apkārtne)