05.06.20

Mazblankenfeldes muiža (Klein Blankenfeld)

                                        (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pagastā ietilpa 3 lielas muižas — Vilces, Blankenfeldes un Mūrmuižas, 5 mazas — Mazblankenfelde, Mazvilce, Kānberga, Bārzdiņu un Jaunmuižas, 20 muižu rentes mājas un 71 zemnieku māja.

Adrese: Jelgavas novads, Vilces pagasts