02.07.19

Kamiņčas muiža (Radebandsrue)


                                                 (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Kungu māja celta 1907.gadā pēc kāda vietējā būvmeistara Mihailova projekta. Plāteru īpašums. Mūsdienās no kungu mājas pāri palikuši vien daži fragmenti. Tā ir bijusi vasarnīcu tipa koka celtne ar gotiskiem elementiem.

Adrese: Ilūkstes novads,  Eglaines pagasts