25.06.20

Piķeļmuiža (Peikelhof)
                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                             (2010.gada foto)

Atrodas uz Lavijas un Lietuvas robežas. Lasot 1920-to un 1930-to gadu telefongrāmatas, atrodams, ka Piķeļmuižā bijis Piķeļu robežapsardzības postenis un muitas punkts.  
“Policijas vēstnesis” 1925.gadā apraksta kādu pašnāvības mēģinājumu Piķeļmuižā: “Nīgrandes pagasta Kalnenieku mājās dzīv. Marija Matckovskij, 30 g. v., 7.janvāra vakarā izdarījusi pašnāvības mēģinājumu, iedzerot ar ūdeni atšķaidītu ziepju akmeni. Pašnāvības iemeslu nav izdevies noskaidrot, jo Matckovskij nekādus paskaidrojumus nav spējīga dot, bet domājams, ka to izdarījusi romantisku iemeslu dēļ. Viņa naktī uz 7. janvāri bijusi Nīgrandes biedrības namā masku ballē, kur satikusies ar Frici Rozenbahu, dzīvojušu Piķeļmuižā, tanī pašā pagastā un abi plkst. 7 no rīta reizē līdz Piķeļmuižai nākuši mājās. Pārnākusi Kalnenieku mājās Matckovskij tūliņ apgūlusies, bet pēc stundas piecēlusies, sākusi raudāt un izsacījusies, ka viņa vēloties sev darīt galu. Apmēram plkst 11 nogājusi uz Piķeļmuižu pie jaunsaimnieka Šneidmaņa, kur palikusi līdz vakaram. Vēlāk, nevienam neko nesakot, izgājusi Piķeļmuižas sētā un iedzērusi ar ūdeni atšķaidītu ziepju akmeni, bet tā kā iedzertais atšķaidījums nav bijis visai nāvīgs, kas varētu uzreiz  viņu nogalināt, tad dodot dzert saldu pienu, tā atdzīvojusies. Marija Matckovskij novietota Liepājas apriņķa slimnīcā — Priekulē. Notikumu izmeklē.”

Adrese: Saldus novads, Nīgrandes pagasts