14.06.19

Vecķeipenes muiža (Alt-Kaipen)                                            (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                                   (1905,gada foto)
 


Lai gan lapā pilis.lv ir rakstīts, ka Vecķeipenes muiža ir nopostīta Ziemeļu kara laikā un no tā vajadzētu saprast, ka palikusi tukša vieta, vietējie tomēr šīs ēkas sauc par Vecķeipenes muižu.
Savukārt 1998.gadā izdotajā grāmatā "Ogre", 2.daļā, minēts, ka no muižas ēkām ir saglabājušās: pilskunga māja — tagad dzīvojamā maja «Vecķeipene». Kūts — tagad jaunlopu novietne; modermāja -— tagad personisko lopu kūts; staļļi — tagad personisko lopu kūtis; kalpu dzīvojamā māja — tagad dzīvojamā māja «Grantiņi»; kalpu dzīvojamā māja — tagad dzīvojamā māja «Cīruļi»; krogs — tagad dzīvojamā māja «Robežnieki»; kalpotāju kūtis — tagad personisko lopu kūtis; mūra šķūnis — tagad dzīvojamā maja «Šķiedras»; kalte — tagad personisko lopu kūtis; rija ar šķūni — tagad minerālmēslu šķūnis.

Adrese:  Ogres novads, Madlienas pagasts, Vecķeipene