05.07.19

Rāmuļu muiža (Doktormoise, Ramelshof)

                                        (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas)
                                                              (1905.gada foto)


1561.gadā Ordeņa mestrs Gothārds Ketlers izlēnēja 18 vaku mājas Cēsu un Valmieras landrātam  Dr.jur.Rempertam fon Gildesheimam.  Te tika iekārtota muiža un nosaukta par Doktormois. 1599.gadā muiža piederēja ritmeisteram Heinriham Ramelam, kura dzimta cēlusies Polijā. Muižas nosaukums kopš 17.gadsimta ir Ramelshof.

1628.gadā Zviedrijas karalis Gustavs Ādolfs Rāmuļu muižu dāvāja kapteinim Munkam.         

1663.gadā A. Munka dēls pārdod muižu Jakova Bēra atraitnei par 6000 dālderiem, bet 1832.gadā muiža nonāca Johana fon Blankenhāgena īpašumā. 1853.gadā muižas īpašnieks ir Johans fon Grunevalds.

1869.gadā Rāmuļu muižu nopirka Blesings. Šīs dzimtas īpašumā tā saglabājas līdz Latvijas agrārreformai.  Muižai piederēja vējdzirnavas, smēde Ziediņos, Lielaiskrogs, Adlerkrogs, Vējdzirnavu krogs, Krastiņu un Zavadiņu pusmuižas, Ķekavas un Adleru pusmuižas, kalpu māja Kapiņi, mežsarga māja Zeiboti. 1905.gadā muižas ēku nodedzina.

1921.gadā muižas sadalīšanas rezultātā tās īpašniekam  Vilhelmam Blesingam atstāja neatsavināmo daļu 61.10 ha zemes.

Rāmuļu pagastā pirmo skolu cēla 1872.gadā kopā ar pagastmāju kā vienu ēku. 1878.gadā Rāmuļu muižā ir 21 saimniecība un 20 zemnieku sētas. Māju iepirkšana dzimtas īpašumā Rāmuļu pagastā sākās 1864.gadā. Pēc agrārreformas 1937.gadā Rāmuļu pagastā bija 149 saimniecības no tām 86 vecsaimniecības, 49 jaunsaimniecības, 7 sīksaimniecības, 7 amatnieku saimniecības.

Šobrīd Rāmuļu muižas drupas ir ieaugušas brikšņos un, lai arī atrodas pāris soļu attālumā no labi koptas privātās teritorijas, drupās ierīkota izgāztuve. Nav ilgi jāmin, kas to tur veido, jo ne jau lielveikalu maisiņus, kaķu barības iepakojumus, kefīra pudeles tur kāds ved izmest no tālienes. Atliek tikai brīnīties – tā vietā, lai drupas mazliet atbrīvotu no brikšņiem un no defekta tās padarītu par efektu (jo arī drupas ir skaistas), tās pārverš smirdīgā izgāztuvē. Tā aiziet bojā mūsu kultūras un vēstures mantojums!
 

Adrese: Cēsu novads, Vaives pagasts, Rāmuļu muiža