08.05.20

Viņķeļmaņu muiža (Vinkelmaņu muiža, Viņķelmanes muiža, Winkelmannshof)                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

No muižas pāri palicis parks ar tikko nojaušamām alejām, bet 1905.gadā tajā bijušas 12 būves. Muižas nosaukums cēlies no tās īpašnieka Joahima Vinkelmana uzvārda, kuram tā piederējusi 15.gadsimta beigās. 1879.gadā iepriekš neskaitāmas reizes pirkta, dāvināta un mantota, muiža nonāca Sofijas fon Vērmanes īpašumā. ("Daugavas muižas", 2002)
Pirms Vinkelmaņa muiža saukusies par Ozolmuižu.

Adrese: Lielvārdes novads, Jumpravas pagasts