23.08.19

Raņķu muiža (Ranken)

                                       (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Šķiet, ka no muižas ēkam nekas nav saglabājies. Ap to vietu atrodas kokos ieaudzis vecais pagasta nams, kas nu ir tukšs, bet pie piebraucamā ceļa zīme – Privātīpašums.

Adrese:  Skrundas novads, Raņķu pagasts, Raņķi