17.09.20

Susējas muiža (Lielsusējas muiža, Gross-Sussey, Vitenheimas muiža, Wittenheim-Sussei, Wittenheim-Szussei)


                                                                    (2019.gada foto)

                                             (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                          (Fotografēts 2024.gadā, Līgas Landsbergas foto)
 


Būvēta pēc J.Helda projekta. Piederēja baroniem Hāniem. Ēkas izskats liecināja par iespaidošanos no itāļu renesanses prototipiem. Tai bijis smagnējs divstāvu apjoms ar akcentētu vidusdaļu. Tā gājusi bojā pirmā pasaules kara laikā.
1923.gada “Darba balsī” raksta: “Darba Balsī" Nr. 54 kāds vietējais žēlojās par Susējas muižas jaunsaimnieku un bezzemnieku zemo attīstības līmeni.  Tie nodarbojoties ar dzeršanu un kaktu baļļu rīkošanu. Gribētos jautāt, kas tad tur ir vainīgs, ka jūs negribiet mosties no garīgā miega un ziedojiet savus sūri pelnītos grašus un dārgo laiku trimpus dievam? Kamdēļ negribiet nodibināt Lauksaimnieku savienības nodaļu? Kamdēļ nepiegriežiet vērību vietējai Latviešu Kultūras veicināšanas biedrībai, kur var dabūt labas grāmatas lasīšanai? Biedrības bibliotēka atrodas turpat jums blakus, Susējas pamatskolas telpās. Mostaties! Izberzējiet samiegojušās acis!”

Adrese: Aknīstes pagasts, Susēja