03.09.23

Valtaiķu muiža (Neuhausen)

 
                                                      (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Līdz mūsdienām nekas nav saglabājies. Centrā esošā ēkas būvētas vai nu brīvvalsts laikā no jauna jeb izmantoti veco muižas ēku un krogu pamati. Muižā bijuši 4 krogi. Vienā no tiem, kas iepretim baznīcai, 1930.gadā Valtaiķu lauksaimniecības biedrība iekārto tautas namu. Tautas nams un bibliotēka ēkā bija arī kolhozu laikā, vēlāk konservu ceha noliktava. Mūsdienās ēkā ir atjaunota un tajā ir veikals.

Adrese: Kuldīgas novads, Laidu pagasts, Valtaiķi  (koordinātes - 56.697718, 21.800766 )