24.08.19

Auces muiža (Kroņauces muiža, Autzhof, Krons-Autzhof)


                                 (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas un interneta foto)

Pārņemti ar Lielauces, Vecauces, Jaunauces muižu skaistumu, cilvēki parasti aizmirst, ka ir bijusi arī Auces muiža, kas tagad atrodas Kroņauces teritorijā. Muiža pēc agrārreformas sadalīta jaunsaimniecībās, no kurām viena ir arī par sakoptāko teritoriju novadā atzītā saimniecība “Amatnieki”. Vairākas muižas laiku ēkas atrodamas Kroņauces centrā.
Šeit atrodas arī Annas Brigaderes pamatskola, par kuru 1934.gada laikrakstos raksta: “Annas Brigaderes vārdā ierosināts pārdēvēt Tērvetes pag. Kroņaucē atkal atveramo pamatskolu, kurā savā laikā mācījusies Anna Brigadere. Skolas ēka 1928.gadā nodega un skolas darbību vairs neatjaunoja. Tagad nodomāts skolu atkal atjaunot.
Pēc Otrā pasaules kara muižas teritorijā izveidojies kolhozs “Tērvete”, vēlāk agrofirma.

Adrese: Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, Kroņauce