20.06.19

Šēnberģu muiža Rīgā

                                            (Fotografēts 2014.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                                                  (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
 


1906.gadā līdzās Mārupītei celta koka celtne ar mūra stalli. Ēkai ir saglabājušies jūgendstilam raksturīgi elementi, metālkalumi. Tā ir viena no jaunākajām muižas tipa celtnēm Rīgā.

Bijušie īpašnieki: 1930. gadu sākumā namā darbojās būvuzņēmēja A.Uslebera lauksaimniecības ferma. 1930-jos gados nams piederējis profesoram V.Bukovskim, vēlāk - viņa mantiniekiem. Namā 1930-jos gados dzīvojuši aktieri I.Žvīgule-Mača un E.Mačs.
Pašlaik muižas ēka vēl tiek apdzīvota. Ēka ir diezgan sliktā stāvoklī.  Kā informē vietējie iedzīvotāji, patreizējais muižas īpašnieks šo ēku uzskatot par traucēkli un tās vietā vēlas celt daudzstāvu daudzdzīvokļu namu. Kas zina - ja nebūtu krīzes, šīs muižiņas vairs nebūtu. Un krīze jau nav mūžīga. Šenberģu muižiņa diemžēl nav iekļauta aizsargājamo arhitektūras pieminekļu sarakstā.

Adrese: Rīga, Codes iela 47