02.06.19

Mazbērsteles muiža (Klein Bersteln)
                                      (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1732.gadā, tāpat kā vairākas citas muižas apkārtnē (Lielrundāli, Mazrundāli, Vircavu) , Mazbērsteli nopērk Ernests Johans Bīrons. Pēc Bīrona muižas pāriet grāfu Šuvālovu rokās, bet viņi Mazbērsteli pārdod.
Saistībā ar šo vietu 1940.gada “Zemgales balsī” aprakstīts arī kāds vairāk vai mazāk amizants atgadījums: “Svitenes pagastā pie Mazbērsteles parkā apmetušās vairākas kulbas ar čigāniem. Pēcpusdienā tiem garām gājusi čigāniete Dārta Dombrovska no Bauskas ar kādu savu paziņu. Kad to ieraudzījis Juris Taucis no Sesavas pagasta Mālu kroga, viņš paķēris koku un ar čigānietēm Olgu, Emmu un Ženiju Taucēm un Loniju Velavu no Vilces, uzbrukuši Dombrovskai un to piekāvuši, pārsitot arī galvu. Dombrovskai beidzot izdevies no uz brucējiem izrauties un aizbēgt, pēc kam tā ieradusies Bauskas slimnīcā, kur tai sniegta palīdzība. Policija Taučiem un Velavai sarakstījusi protokolu.”

Adrese: Bauskas novads, Rundāles pagasts, Mazbērstele