05.07.19

Pūņu muiža (Puhnjen)

                                          (Fotografēts 2014.gadā, Līgas Landsbergas foto)Kungu māja celta 18.gs. beigās/19.gs. sākumā - klasicisma iezīmes. Muižas apbūvē bijušas ap 10 ēkām.  Līdz mūsdienām saglabājusies tikai kungu māja. Zināms, ka Pūņu skolas pirmsākumam bijis vistiešākais sakars ar Pūņu muižu. Pūņu pamatskolas pirmsākumi meklējami pirms 200 gadiem. Dokumentos tā pirmo reizi minēta 1810.gadā, kad mācības notiek Pūņu muižā. 1837.gadā šeit mācās arī K. Valdemārs. 1872.gadā uzceļ tagadējo skolas ēku, bet 1935.gadā tai pieceļ piebūvi.
Muižas ēkas fotografējama tikai no šī gala, jo otrs gals piebūvēts jeb pārbūvēts no baltiem ķieģeliem un ir ļoti nepievilcīgs.

Bijušais īpašnieks – Oskars Maksis Eduards Štilmarks, kuru lielinieki 1919.gadā Tukumā nošāva bez tiesas sprieduma.


Adrese: Talsu novads, Valdgales pagasts, Pūņi