03.07.19

Rocežu muiža (Rothseden)

                                          (Fotografēts 2014. gadā ; Līgas Landsbergas foto)

Dzīvojamā ēka celta 1813.gadā. Kādu laiku muiža bija fon dem Grimbergu, sauktu Altenbokumu dzimtas valdījumā. Tā ir sena vācu izcelsmes vācbaltiešu bruņniecības dzimta, kurai piederējušas arī Dursupes, Asares, Lielvirbu, Cēres u.c. muižas.

Agrārās reformas laikā Laidzes - Rocežu muižas zemi sadalīja. 1922. gadā Andrejs Briģis kā Latvijas atbrīvošanas kara dalībnieks un mērniecības komitejas valsts aģents iegūst Rocežu centru un 14,58 ha lielu zemes platību.

Ieskatoties senākā šīs teritorijas pagātnē, grāmatā “Rokas grāmata ekskursiju vadītājiem pa Zemgali un Kursu”, kas izdota 1934.gadā, rakstīts: “Rocežu muižā, kas atrodas apm. 5 km uz ziemeļiem no Talsiem. L.Šņores kdze 1933. un 1934.gadā izpētījusi kādu plašāku krāsmatu, kas galvenām kārtām pieder vidējam dzelzslaikmetam, bet kurā atrasti arī daži mūsu ēras sākumam piederīgi priekšmeti. Pēc sava veida šīs kapenes atgādina Ziemeļvidzemes krāsmatu kapus, bet atšķiras no tiem ar to, ka šīs atrodas zem zemes, kamēr Vidzemē tās paceļas virs zemes, un ka mirušie še apbedīti nesadedzināti, Vidzemē turpretim sadedzināti. Kapu veids un analoģijas ar Vidzemes un Sāmsalas kapenēm dod mums pamatu Rocežu kapenes piešķirt kādai somu ciltij, varbūt lībiešu senčiem.”

Adrese: Talsu novads, Laidzes pagasts, Roceži