03.09.23

Valtaiķu viduslaiku pils drupas

 


                                                                  (2006.gada foto)

Pils drupas atrodas 1,5 km no Valtaiķiem Skrundas-Aizputes ceļa kreisajā pusē pie Pilskalnu mājām. Savulaik pils atradusies loti svarīga satiksmes ceļa Jelgava-Aizpute-Grobiņa malā. Valtaiķu pils līdz 1392. gadam bijusi ordeņa pils, bet pēc tam Kurzemes bīskapa pils. Pastāv doma, ka Valtaiķu pils sākumā atradusies Vecpilī, bet pēc tam pārvietota uz tagadējo vietu. Kā pils celšanas gads tiek minēts 1277. gads, bet tas nav dokumentāri pamatojams. 1583. gadā Valtaiķus ieņēma poļi, un 1585. gadā no pils it kā palikuši tikai apkārtmūri. 17. gadsimtā Valtaiķi kļuva par hercoga muižu. Nav zināms, kad pils gājusi bojā. Tiek pieļauta doma, ka pils pamazām sagruvusi jau 18. gadsimtā. 19. gadsimtā Valtaiķu muiža bija pārcelta uz Valtaiķu ciemu.

Otrā pasaules kara laikā pils mūrus saspridzināja ceļa būvei.

Adrese: KUldīgas novads, Laidu pagasts (koordinātes - 56.696532, 21.778241)