19.11.19

Bārbeles muiža (Lielbārbeles muiža, Groß-Barbern)                                           (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)


1638. gadā Melhiors fon Felkerzāms kļuva par Kuldīgas virspilskungu jeb oberhauptmani (Oberhauptmann), bet 1650. gada 24. augustā viņš iecelts par hercogistes kancleru – kanclera zvērestu viņš nodeva 1651. gada 11. februārī. Kā alga viņam pienācās 1000 guldeņu gadā, taču naudas vietā 1651.gada 23. janvārī hercogs Jēkabs piešķīra viņam Bārbeles muižu, ar noteikumu, ka Felkerzāms no tās ienākumiem ik gadu hercoga kasē iemaksās 300 guldeņu. (no http://kurzemes-zemgales-hercogiste.lv)

Mūsdienās neizteiksmīga vieta, kurā nekas vairs neliecina par muižas laiku.
 

Adrese: Vecumnieku novads, Bārbeles pagasts, Gaisma