08.06.19

Kaupēnu muiža (Kaupēnmuiža, Kaupenhof)                                                 (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)


1921.gada “Zemes ierīcības vēstnesis” raksta, ka Kaupēnu muižas zemes pēc tās sadalīsanas ieguvuši: Reinis Krišjānis, Paģis Vilis, Tumbils Jānis, Taurens Juris, Tabaks Peters, Zveedris Jēkabs, Kubliņš Teodors, Paģis Eduards, Udris Krišjānis, Zariņš Jānis, Krūmiņš Jānis, Baumgarten Auguste, Laugals Andrejs, Irbe Krišjans.
 

Adrese: Rundāles novads, Svitenes pagasts, Veckaupēni