05.06.20

Pļavumuiža (Pļavu muiža, Wiesenhof) Zaļenieku pagastā


                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1926.gada presē publicēts saimniecību saraksts, kurās var dabūt tīras un pārbaudītas sēklas. Tur teikts: “Tiem, kas pēckara laikā jau paspējuši labi iekopt savus laukus, tagad nākas rūpēties par sajauktā sēklas materiāla uzlabošanu. Lai uzlabotā sēklas labība nebūtu lielos daudzumos jāieved no ārzemēm, Latvijas Lauksaimniecības Centralbiedrība, atbalstīta no Lauksaimniecības Pārvaldes, ir noorganizējusi tā saucamās sēklaudzēšanas saimniecības, kurās, zem minēto iestāžu kontroles, ražo vērtīgu sēklas materiālu. Vasarāju labības sēkla nākošā pavasara sējai, ar pārbaudītu tīrību un dīgšanas spēju, dabūjama šādās saimniecībās: (seko garš saimniecību saraksts un to starpā  minēta Pļavumuiža, kurā var dabūt miežus un auzas).

Adrese: Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts