30.06.19

Borherta muiža (Grāves muiža, Vites muiža, Līvena muiža, Fītinghofa muižiņa, Wittenhof, Lievenhof, Vitinghofs-Hof)


                                            (Fotografēts 2014. gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                (Fotografēts 2021.gadā, V.S. foto)

Borherta muižiņa atradās uz Grāves muižas (Gravenhof) zemes. Līdz 20. gadsimta 20-to gadu beigām Borhertu (Borchert) ģimenes īpašums, 30-os gados Latvijas ev. lut. baznīcas īpašums. Muižiņas dzīvojamā ēka celta 18. gs. vidū, pārbūvēta 1960.-1966.g., kad nojaukta 20. gs. sākumā celtā dārza puses veranda, un 1999.gadā, pārbūves laikā likvidējot vērtīgas būvdetaļas. Ēka ir guļbaļķu būve, to uzskata par vienu no trim visvecākajām koka ēkām Rīgā. 18. gs. 80-os gados muižiņu zīmējis J.K.Broce - tolaik tā piederējusi ģenerālmajora Otto Heinriha Līvena atraitnei. 20. gs. 30-to gadu 1. pusē muižiņas ēkā dzīvoja Latvijas ev.lut. baznīcas bīskaps, Dr. theol. Kārlis Irbe, 30-to gadu 2. pusē - Latvijas ev.lut. baznīcas arhibīskaps, LU profesors, Dr. theol. h. c. Teodors Grīnbergs.

Pašlaik Borherta muiža atrodas Rīgas Angļu ģimnāzijas teritorijā. "Ēkas apakšstāvā mācās pirmās divas klases, bet otrais stāvs ir iekonservēts, no tā izņemot visus smagumus, tajā skaitā lielās krāsnis," stāsta skolas direktors Modris Klegeris. Viņš atklāj, ka ēkas galvenā vērtība esot divas holandiešu krāsnis, kuras patlaban ir apsegtas, lai tās saglabātu vismaz līdz laikam, kad būs pietiekami līdzekļi muižas restaurācijai. "Pašvaldība par to ēku neizrāda nekādu interesi, tik cik par skolas līdzekļiem sakopjam, tik ir," skaidro direktors.

2002.gadā ēka ļoti slikti esot renovēta, pārplānota un maz kas atlicis no senās godības. Pieminekļu inspekcijas arhīvā esot bildes no 50.gadiem ar kārniņu jumtu un visiem oriģinālajiem būvelementiem.Adrese: Rīga, Zvārdes iela 1