17.06.19

Vecauces muiža (Alt-Autz)

                                            (Fotografēts 2013.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                    
                                            (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto) 

Kungu māja, kas ir viena no pirmajām angļu neogotikas stila pilīm, domājams, celta pēc arhitekta F. A. Štīlera projekta 1843.gadā grāfam Karlam fon Mēdemam. Arī pils interjeri bija veidoti atbilstoši stilam ar ozolkoka paneļiem un griestu apdari, kokgriezumiem, stuka veidojumiem, mākslīgo marmoru. 1905.gada pils degusi un zaudējusi interjeru apdari. Tā atjaunota 1907.gadā, bet ne sākotnējā greznumā. 1920. gadā pili un zemi no grāfa atraitnes Marijas nopērk Latvijas valdība un 1921. gadā Vecaucē izveido Latvijas Universitātes lauksaimniecības studentu mācību un pētījumu saimniecību, kas darbojas līdz šodienai. Pili stipri izposta Otrā pasaules kara beigās, atkāpjoties gan vācu, gan krievu armijām, - tiek sagrauta fasāde, nošķelts tornis. Līdz 1956. gadam to atjauno, un gadu vēlāk pilī atkal sāk mācīties studenti. Pēdējie lielākie remontdarbi pilī ir veikti 1989. - 1993. gadā. Pašlaik Vecauces pils ir neapšaubāmi interesantākais objekts Aucē. Tās 30 metrus augstais tornis ir pati augstākā vieta, no kuras aplūkot tuvējo apkārtni. Ap pili ir 13 hektāru liels parks ar vairākiem dīķiem, pieminekļiem pirmajam mācību "Vecauce" vadītājam Jānim Bergam un profesoram Jānim Apsītim, kā arī Pirmajā pasaules karā kritušo karavīru kapi.


Adrese: Auces novads, Vecauces pagasts, Vecauce, Akadēmijas iela 11