16.06.19

Mīlītes muiža (Neuhall)

                                        (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pa labi no šosejas, 0,9 km Vecates virzienā atrodas Mīlītes muiža. Tā dibināta vēl senāk par Bauņu muižu - dokumentos minēta jau 1638. gadā, kaut gan, pēc citiem datiem, 1811. gadā atdalīta no Bauņu mui­žas kā Zīversa meitas mantojums. Mīlīgais nosaukums aicina domāt par saistību ar vācu Mühlen - dzirnavas. Tagad te dzirnavu jau sen kā nav, jo jau grāfs Zīverss ar attiecīgiem nolūkiem raktu kanālu upes ūdeņus aizvadījis uz Bauņiem. Tomēr savulaik bijusi arī zem­nieka saimniecība Mīlītis, kas iznīcināta, dibinot Bauņu muižu. Kungu māja neskaitā­mas reizes pārbūvēta, ap 19./20. gadsimtu miju tai bijis tikai viens stāvs. Savulaik Bauņos valdīja "jaunie kungi", bet Mīlītes muižā "vecie kungi", kas gribēja saimniekot atsevišķi.

Mīlītes muižā dzimis Mazstraupes pagasta rīcības komi­tejas priekšsēdētājs 1905. gada revolūcijas laikā Eduards Rulle (1872-1906).

 Pa nākamo ceļu var nokļūt pie bijušās muižas klēts, ar divām tās priekštelpu atdalošām arkām. Tepat Zvejnieki, kur pēc 1. pa­saules kara dzīvojis stārasts. Ēkā bijusi liela istaba ar ērgli uz galda - tiesas zāle. Saglabājies nostāsts par grāfu Paulu Zīversu, kas mantoja muižu 1866. gadā. Kādreiz, ieejot pagastnamā, tas nocēlis ērgli no tiesas galda, teikdams "man tā putna nevajag". Klātesošais tiesas skrīveris to tūliņ ierakstījis protokolu grāmatā. Pēc tam grāfs attapies, ka šis joks viņam var dārgi maksāt, un par atlīdzību piedabūjis skrīveri pārrakstīt visu protokolu grāmatu.
  


Adrese: Burtnieku novads, Vecates pagasts, Mīlītes