17.09.20

Mazsusējas pusmuiža (Klein Sussey, Klein Szussei)

                                                                (2019.gada foto)

Susējas muižai piederāja Mālupes, Zeltišku, Mazsusējas un Vilkupes pusmuižas. Pusmuižas vietā tagad ir klajš lauks.

Adrese: Aknīstes pagasts