23.08.19

Krotes muiža (Krothen)

                                        (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                        (Krotes muižas pils senāk)

Krotes muižas īpašnieki – Falkenhāgeni, Buholci, Noldes, Bēri. Pēdējie īpašnieki ir Karls Dītrihs fon Grothuss un viņa sieva Ida fon Kleista. Muižas pils celta 18.gadsimtā, bet 20.gadsimta sākumā pārbūvēta. Otrā pasaules kara laikā pili sabombardēja. To neatjaunoja. Vēlāk tika nojaukta.

Krotes skolas pirmsākumi mēklējami 1815. gada rudenī. Toreizējā Krotes muižas īpašniece Fon Zakena pēc sarunām ar savu daudz pieredzējušo mežsargu Andreju Stobi nolēma atvērt Krotē skolu. Skola atradās netālu no Kronvalda Ata dzimtajām mājām "Lejas-Miķiem", gandrīz pie ''Tiltiņu” mājām. Te 1815. gada Mārtiņa dienā mežsarga mājā Andrejs Stobs sāk apmācīt jaunos krotiniekus.  Ap 1830. gadu skolas telpas tiek ierādītas "Vējakrogā". Te 1839./40. g. nodibinās Krotes pagasta skola, kurā mācās 51 bērns.

 1875. gadā par pagasta sabiedrības līdzekļiem Krotē uzceļ skolas ēku, kura atradās blakus "Slaucējiem". Skolu 1875. gada rudenī atklāj barons Korfs. Atklāšanas svinībās rāda pirmo teātra izrādi Krotē "Iciks Mozus".  Ap 1928. gadu no Krotes muižas īpašnieces Šarlotes Fon Zakenas pēcteča barona Grothusa Krotes muižas pili savā īpašumā iegūst pagasta pašvaldība.  No 1930.-1944. gadam skola atrodas Krotes pilī.


1937.gada “Tēvijas sargs” raksta: “Piemiņas plāksni atklāja Kronvalda Ata dzimtajā pagastā Krotē. Plāksne piestiprināta pie Krotes pamatskolas, kas tagad pārdēvēta par Krotes Kronvalda pamatskolu. Uz plāksnes uzraksts: Krotes pagasta Lejas Miķos 1837. g. 15. IV dzimis ievērojamais tautiskās atmodas laikmeta darbinieks Kronvalda Atis. Tālāk plāksne iegravēti Kronvalda vārdi: «Man nav svētākas valodas par latviešu valodu, man nav mīļākas tautas par latviešu tautu.» Kronvalda pamatskolas telpās pēc svinīgā akta A. Goba nolasīja referātu par Kronvalda Ati. Referātam sekoja svētku koncerts.”

Māja “Cepļi” – vecākā Krotes māja, kur jau 19.gadsimta sākumā gatavoja ķieģeļus un jumta dakstiņus. Ceplis slēgts 1920.gadā. Tagad ēka pieder kādai mākslinieku ģimenei. Sākumā zemē neesot varēts lāpstu iedur, visa apkārtne bijusi pilna ar ķieģeļu atliekām.

Adrese: Priekules novads, Bunkas pagasts, Krote