18.09.20

Vārenbrokas muiža (Vārnavas muiža, Wahrenbrock)                                             (1985.gada foto no Ilgoņa Šteinberga kolekcijas)


                                                                   (Fotografēts 2019.gadā, V.S. foto)
                                                                        (Fotografēts 2020.gadā)

                                                                                    (2023.gada foto)
 


Muiža līdz 1920. gada agrārajai reformai piederēja fon Bēru dzimtai. Tajā ietilpa 2859 ha muižas zemes un 1110 ha zemnieku zemes, pēc reformas bijušajam īpašniekam Georgam fon Bēram 1922. gadā palika vienīgi muižas zemes neatsavināmā daļa 50,5 ha platībā ar bijušo kungu māju un saimniecības ēkām ap to.

Vārenbokas muižas kungu mājas koka būve celta 19. gadsimta pirmajā pusē klasicisma stilā, tās fasādi rotā četrkolonnu portiks. 19. gadsimta beigās mājas otrā pusē uzcelta sarkanu ķieģeļu piebūve. Muižas ienākumi bija no lauksaimniecības, piensaimniecības un dārzkopības, tai piederēja liels augļu dārzs, siltumnīcas, ķieģeļu un kaļķu ceplis. Pēc 1905.gada revolūcijas muižas kungu mājā uzturējās soda ekspedīcijas dragūni.
Agrārās reformas laikā 1922. gadā uz muižas zemes izveidoja 30 jaunsaimniecības. Muižas neatsavināmajā daļā uzskaitīja šādas ēkas: kungu māja ar piebūvēm, klēts ar kalti, divas dzīvojamās ēkas, zirgu stallis, labības šķūnis un sakņu pagrabs. Tajās turpināja saimniekot barons Georgs Bērs, pēc viņa Hanss Bērs, kas pirms 1930. gada ēkas iznomāja Jānim Strupulim, bet pats līdz 1939. gada izbraukšanai dzīvoja Jelgavā. Pēc Otrā pasaules kara ēkā bija vietējā kolhoza kantoris ar klubu, kinozāli un bibliotēku, neilgu laiku arī skola. 1970. gados mājā iekārtoja dzīvokļus, bet 1980. gados tie tika pamesti. Tagad viss ieaudzis brikšņos. Lai gan pie pieejas un piebraukšanas ceļiem izvietotas privātīpašuma zīmes, neizskatās, ka par šo vietu kāds rūpētos.

2023.gadā redzams, ka muižas ēka tiek atjaunota.

Adrese: Viesītes novads, Viesītes pagasts, Vārnava