19.05.24

Cīruļmuiža (Cīrulīšu pusmuiža, Cīruļu muiža, Zirulischek)

 


                                                                  (2020.gada foto) 
                                                (Fotografēts 2024.gadā, Līgas Landsbergas foto)

 

Privātmuiža. Mūsdienās Rites (agrāk – Kroņa Susējas) pagasta padome atrodas Cīruļmuižas bijušajā kungu mājā. Tā gan bijusi krietni mazāka, jo otrais stāvs tai piebūvēts tikai ap 1965.gadu. Zem ēkas esot aizbiruši pagrabi un ir pat leģenda, ka no tiem bijusi pazemes eja, pa kuru muižkungs varējis aizbēgt uzbrukuma gadījumā. Līdz mūsdienām saglabājušās dažas saimniecības ēku drupas un arī daži muižas sētas stabi.

1925.gada izdevums “Aizsargs” raksta: “Kroņa Susējas aizsargu nodala sarīkoja  š. g. 19. jūlijā Cīruļu muižas pils dārzā «Zaļumu svētkus”. Labam laikam pastāvot, apmeklēts bija pietiekoši. Aizsargi kuplināja svētkus ar rūpīgi sagatavotām dziesmām, publika sekoja ar aizrautību katrai skaņai. Vakars bija jauks. Likās, ka kaut kas ieskanējās, kas vēl līdz šim te nebija  manāms. Nekur neredzēja «iereibušos varoņus», neskanēja  piedauzīgi saucieni. Visur valdīja jautrība un pieklājība. Liekas, jaunatne patiešām sāk saprast dzīvi un viņas nozīmi. Kaut arī tas bija pirmais izrīkojums Kroņa Susējā tādā garā, tomēr vēlētos. lai tas nebūtu pēdējais. Lai katrs nākošais izrīkojums paliktu joprojām patīkama vieta visiem tautu dēliem un latvju zeltenēm. Lai aizsargu priekšzīmīgais izrīkojums tiešām būtu par priekšzīmi visiem nākošiem izrīkojumiem.”

 

Adrese: Jēkabpils novads,  Rites pagasts, Cīruļi (koordinātes - 56.208057, 25.507888 )